Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of selected indicators of the combustion process in compression-ignition engine powered with FAME type fuel

Małgorzata Bagińska

Abstract

Diploma thesis below investigate combustion process indicators based on physical compression-ignition engine tests. An investigation was carried out on engine dynamometer using Perkins 1104C-E44 engine powered with two fuels: rapeseed oil esters and diesel oil. Theoretical part focus on basic problems related to combustion engine i.e. engine cycle, combustion process, ignition delay as well as formation, properties and issues of FAME (fatty acid methyl ester) fuel. Data were recorded every 200 rpm with engine rotational speed starts from 1000 rpm to 2200 rpm, additionally for 1400 rpm (speed corresponding to the maximum torque) and 2200 rpm (the speed corresponding to the maximum operating power of the silencer) the parameters were taken while manipulating the load from 10% to 100%. The results obtained from dynameter allowed to determine a speed, load, pressure, working medium in the combustion chamber and temperature characteristic for both investigated fuels. The results were compared and conclusions were drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Bagińska (FACME) Małgorzata Bagińska,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wybranych wskaźników procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem typu FAME
Supervisor
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-04-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2094
Reviewers
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
proces spalania, silnik o ZS, biopaliwo, ester metylowy oleju rzepakowego
Keywords in English
combustion process, CI engine, biofuel, rapeseed oil methyl ester
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dyplomowej dokonano analizy i oceny wskaźników procesu spalania wyznaczonych w oparciu o rzeczywiste wykresy indykatorowe pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego w czasie badań empirycznych estrem z oleju rzepakowego posmażalniczego oraz porównawczo olejem napędowym. Część teoretyczna dotyczy podstawowych zagadnień związanych z cyklem pracy silnika, opóźnieniem samozapłonu, przebiegiem procesu spalania oraz najważniejszych informacji o powstaniu, właściwościach, zastosowaniu i problemach paliw typu FAME. Podczas badań przeprowadzonych na silniku Perkins 1104C-E44, znajdującym się w hamowni silnikowej, wykonano pomiary parametrów pracy silnika. Badania realizowano w przedziale prędkości obrotowej wału korbowego od 1000 obr/min do 2200 obr/min z krokiem pomiarowym co 200 obr/min, a także przy charakterystycznych prędkościach obrotowych – 1400 obr/min (prędkość odpowiadająca maksymalnemu momentowi obrotowemu) oraz 2200 obr/min (prędkość odpowiadająca maksymalnej mocy pracy silnka) w zakresie obciążeń od 10% do 100%. Otrzymane wyniki badań empirycznych pozwoliły na wyznaczenie charakterystyk prędkościowych, obciążeniowych, wykresów przebiegu ciśnienia, temperatur czynnika roboczego w komorze spalania i ciepła dla dwóch badanych paliw w celu ich porównania.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Bagińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32787

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf32dc7ef5c5c457cbff61fb3fbd823d4/
URN
urn:pw-repo:WUTf32dc7ef5c5c457cbff61fb3fbd823d4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page