Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sorption kinetics study of cobalt onto silica sorbent

Lena Aleksandra Stachurska

Abstract

The objective of this work are studies of the sorption kinetics of cobalt ions Co-60 from aqueous solutions, with applications of a new type of sorbent. The sorbent can be used in the decontamination process of the reactor primary loop cooling water. The literature review includes information on materials being used as ion exchangers in the removal of cobalt ions at the past. Experimental part describes the sorbent and research methodology. It also presents the results of measurements of the developed sorbent. Present study results indicate the possibility of applying new sorbent at nuclear industry.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Lena Aleksandra Stachurska (FCPE) Lena Aleksandra Stachurska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie kinetyki sorpcji kobaltu na sorbencie krzemionkowym
Supervisor
Eugeniusz Molga (FCPE/DPKT) Eugeniusz Molga,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
29
Internal identifier
DICHP-2497
Reviewers
Eugeniusz Molga (FCPE/DPKT) Eugeniusz Molga,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Piotr Kuran (FCPE/DSP) Piotr Kuran,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
radiokobalt, sorbent, krzemionka, heksocyjożelazian potasowo-niklowy
Keywords in English
radiocobalt, sorbent, silica, Potassium–nickel hexacyanoferrate
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy są badania kinetyki sorpcji jonów kobaltu 60Co z roztworów wodnych przy użyciu nowego typu sorbentu krzemionkowego. Sorbent ten może znaleźć zastosowanie w procesie dekontaminacji wody obiegu chłodzenia reaktora jądrowego. Część literaturowa pracy zawiera informacje dotyczące wcześniej przebadanych materiałów, stosowanych jako wymieniacze jonowe przy usuwaniu jonów kobaltu. Część doświadczalna zawiera opis właściwości stosowanego sorbentu, metodykę badań oraz ich wyniki. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki wskazują na możliwość zastosowania przygotowanego sorbentu w przemyśle jądrowym.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska Lena Stachurska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9012
Additional fields
Opiekun: Andrzej Chmielewski

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf2c17ea889074c4f830b8feb9dcf67cb/
URN
urn:pw-repo:WUTf2c17ea889074c4f830b8feb9dcf67cb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page