Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Building an application supporting the process of designing the car’s clutch

Marcin Karol Cichocki

Abstract

Aim of the study was to present the possibilities of virtual prototyping on the example of an application supporting the process of designing a car’s clutch.First part of the work presents the available knowledge on the theoretical aspects of automotive clutches. Car clutch’s tasks, construction and method of calculation were discussed. The second part of the work describes principle of operation, assumptions and build of application. To complete this project CATIA, MS Excel and Visual Basic computer programs were used. As the result of the application built in VB is parameterized 3D model of the clutch constructed in the CATIA software.The work began by building a 3D clutch model in CATIA. Then, model parameters were joined to MS Excel spreadsheet containing the dimensions of the coupling. At the end the application in VB was developed. This application complements the dimensions in MS Excel worksheet and launches 3D model of designed clutch. Application was tested. Models of car and truck clutches were built.Aim of the study was achieved. The application allows you to easily build the model of any size of automotive clutch.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Karol Cichocki (FACME) Marcin Karol Cichocki,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Budowa aplikacji wspomagającej proces projektowania sprzęgła samochodowego
Supervisor
Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jerzy Pokojski (FACME/IMDF) Jerzy Pokojski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-11-2016
Issue date (year)
2016
Pages
66
Internal identifier
SIMR; D-1501
Reviewers
Grzegorz Linkiewicz (FACME/IMDF) Grzegorz Linkiewicz,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Modelowanie geometryczne, 2.Sprzęgło samochodowe, 3.Catia V5, 4.Visual Basic
Keywords in English
1.Geometric modeling, 2.Car clutch, 3.Catia V5, 4.Visual Basic
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprezentowanie możliwości wirtualnego prototypowania na przykładzie aplikacji wspomagającej proces projektowania sprzęgła samochodowego.W pierwszej części pracy przedstawiono dostępną wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnienia sprzęgieł samochodowych. Omówiono zadania sprzęgieł samochodowych, budowę oraz sposób obliczeń. Druga część pracy opisuje schemat działania, założenia oraz budowę aplikacji. Do wykonania projektu wykorzystano programy Catia, MS Excel oraz Visual Basic. Efektem działania aplikacji zbudowanej w VB jest sparametryzowany model 3D sprzęgła w programie Catia. Pracę rozpoczęto od zbudowania modelu 3D sprzęgła w Catii. Następnie parametry modelu powiązano z arkuszem MS Excel zawierającym wymiary sprzęgła. Na końcu stworzono aplikację w VB, która uzupełnia wymiary w arkuszu MS Excel i uruchamia model 3D zaprojektowanego sprzęgła. Aplikację przetestowano. Zostały zbudowane modele sprzęgła samochodu osobowego i ciężarowego. Cel pracy został osiągnięty. Aplikacja pozwala w łatwy sposób zbudować model sprzęgła samochodowego o dowolnych wymiarach.
File
  • File: 1
    Praca_inż._Marcin_Cichocki 179099.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13744

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf28484a8336e4244b8a724700d8aaa0b/
URN
urn:pw-repo:WUTf28484a8336e4244b8a724700d8aaa0b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page