Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza pracy słonecznej instalacji grzewczej z pompą ciepła w przykładowym budynku wielorodzinnym

Oleksandr Baranovskyi

Abstract

Streszczenie Tematem ninejszej pracy jest praca układu hybrydowego składającego się z kolektorów słonecznych i pompy ciepła do ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę uzytkową wielorodzinnego domu mieszkalnego. W rozdziale 1 przedstawiono podstawowe pojęcia związane z konwersją fototermiczną, rodzaje systemów grzewczych i gdzie one są wykorzystane. Jest zdefiniowane pojęcie kolektora słonecznego i krótko omówiona jego budowa, rodzaje oraz przykłady schematów ogrzewania za pomocą kolektorów. Ponadto został omówiony stan rozwoju energetyki słonecznej w świecie i w Polsce. Także w tym rozdziale przedstawiony jest jeden ze sposobów wykorzystania energii otoczenia za pomocą pompy ciepła, jej konstrukcja, obieg Carnota, wg którego pracuje oraz ideowy schemat pracy. Zdefiniowany jest współczynnik efektywności pompy – COP. W dalszej części rozdziału 1 omówiono możliwości współpracy kolektorów słonecznych i pompy ciepła, przedstawino kilka schematów oraz opis tych schematów. W kolejnym rozdziale przedstawiono przykładowy budynek, jego opis, przekroje przegród oraz główne parametry, potrzebne do obliczeń. W poszczególnych podrozdziałach opisano straty i zyski ciepła budynku i pokazano wzory, stosowane w obliczeniach. Zaprezentowano wzory do obliczania powierzchni kolektorów. Opisana jest przewaga stosowania wentylacji mechanicznej nad stosowaniem wentylacji grawitacyjnej. Także omówiono zasadę doboru zasobnika oraz przedstawiono niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe. Koniec rozdziału został poświęcony doborowi pompy ciepła, wymiennika gruntowego oraz omówieniu gruntowego akumulatora ciepła. Ostatni 3 rozdział to bezpośrednie obliczenia, przedstawienie wykresów oraz analiza wyników.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oleksandr Baranovskyi (FPAE) Oleksandr Baranovskyi,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
72
Internal identifier
MEL; PD-3492
Reviewers
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
pompa ciepła,wymiennik gruntowy, kolektory słoneczne, systemy grzewcze, bilans cieplny, gruntowy akumulator ciepła
File
  • File: 1
    praca_inz_Baranovskyi_256504.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9306

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf281e92521324aaba9d0422318db85de/
URN
urn:pw-repo:WUTf281e92521324aaba9d0422318db85de

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page