Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Central Silk Research Station

Marta Róża Żak

Abstract

The Central Silk Research Station is an institution established in 1920s by siblings- Henryk and Stanisława Witaczek, who changed the city of Milanówek into a silk manufacture empire and the only competitor for chinese silk industry. The Station had, as for its times, very modern machinery that allowed developing new industry along with educating and training young scientists and specialists in silk manufacturing. The siblings did manage to build such strong institution, that it survived the financial crisis in 1930s caused by Black Friday. The Station even survived the World War II but it was rundown by comunists after they appropriated it as a government property. After that, the Station never regained its previous glory. The task of this project is not only to create new headquarters for the Central Silk Research Station in the city of Milanówek, but also to create opportunity to reintroduce the tradition of silk manufacturing and the citizens’ bond with it. To achieve this, the project gained a wide variety of functions- from exhibitions and educational programs to professional scientific researches carried on in laboratories. The form of the building is an answer to the question of how to combine so many functions in one place and how to achieve the harmony with its surroundings. That is why the volume visible from the street is divided to smaller cubatures, and most of the spaces are put on the floor below ground level. Also using brick as the main material is bonding the new building to the city’s landscape- a lot of old residences in Milanówek are made from bricks or have brick details. Introducing transparent brick walls makes the project appear lighter and allows to achieve spectacular light effects in interiors. The building along with the orchard was designed to be open to the citizens and people from other cities so it could involve them in its inner processes. That would help in establishing the membership and connection between the citizens and silk industry in Milanówek city.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Róża Żak (FA) Marta Róża Żak,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Centralna Doświadczalna Stacja Jedwabnicza
Supervisor
Jan Słyk (FA/CAD) Jan Słyk,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001462/L
Reviewers
Jan Słyk (FA/CAD) Jan Słyk,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA) Piotr Hardecki (FA) Piotr Hardecki,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
jedwabnik jedwab jedwabnictwo Milanówek cegła ażur centralna doświadczalna stacja jedwabnicza
Keywords in English
silkworm silk manufacture Milanówek brick central openwork silk research station
Abstract in Polish
Centralna Doświadczalna Stacja Jedwabnicza to instytucja powołana do życia w latach 20. ubiegłego wieku przez rodzeństwo Henryka i Stanisławę Witaczków, która zmieniła Milanówek w imperium jedwabnictwa- jedynego ówczesnego konkurenta dla chińskiego przemysłu. Stacja posiadała nie tylko nowoczesną, jak na tamte czasy, rozwijalnię i skręcalnię jedwabiu pozwalającą na wprowadzenie nowego przemysłu, ale również programy szkoleniowe i edukacyjne wykształcające całe pokolenie młodych naukowców i specjalistów w tej dziedzinie. Rodzeństwu udało się zbudować tak silną instytucję, że zdołała przetrwać wielki kryzys ekonomiczny w latach 30. i II wojnę światową- zniszczył ją dopiero komunizm. Po przejściu na własność państwa Stacja nigdy nie odzyskała swojego dawnego blasku. Przedmiotem projektu jest nie tylko stworzenie nowej siedziby CDSJ w Milanówku, ale również wykreowanie warunków, w których możliwe będzie odtworzenie tradycji i więzi mieszkańców miasta z przemysłem jedwabniczym. Aby to uzyskać, projekt zyskał szeroki zakres funkcji- od wystawienniczej przez szkoleniową aż po naukową, obejmującą prace laboratoryjne. Forma budynku jest odpowiedzią na próbę pogodzenia wielu funkcji w jednym obiekcie i jak najlepszego wpisania go w kontekst miejsca. Stąd podział bryły na mniejsze kubatury na poziomie parteru i rozbudowaną kondygnację podziemną mieszczącą większość pomieszczeń. Również wybór materiałowy wynika z chęci zbudowania przynależności projektu do Milanówka- cegła obecna jest w wielu zabytkowych willach mieszkalnych na terenie miasta. Wprowadzenie ażurowych ścian ceglanych wizualnie odciąża budynek i pozwala na stworzenie plastycznych efektów światłocieniowych we wnętrzach. Budynek wraz z sadem został zaprojektowany tak, aby przez cały rok być otwartym dla mieszkańców i angażować ich w procesy w nim zachodzące, dzięki czemu buduje na nowo więź między ludźmi a przemysłem jedwabniczym w Milanówku.
File
  • File: 1
    praca_249821.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11074

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf24b8f1a12b34eb5954219921d06e181/
URN
urn:pw-repo:WUTf24b8f1a12b34eb5954219921d06e181

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page