Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wentylacji mechanicznej z chłodzeniem budynku stacji paliw

Justyna Kowalczyk

Abstract

Tematem niniejszej pracy jest projekt wentylacji mechanicznej z chłodzeniem budynku stacji paliw. Składa się on z systemu powietrzno - gazowego VRF z pompą ciepła, którego zadaniem jest odebranie zysków ciepła latem oraz pokrycie ich strat zimą. Budynek ma zapewnione ogrzewanie dyżurne do 12’C z miejskiej sieci ciepłowniczej. Powietrze higieniczne dostarczane jest do pomieszczeń za pośrednictwem systemu nawiewno-wyciągowego w którym zastosowano odzysk ciepła. Pomieszczenia sanitarne znajdujące się w budynku posiadają oddzielny system wyciągowy który tworzy podciśnienie co zapewnia infiltracje powietrza z powierzchni wspólnych. W rozdziale pierwszym znajdują się dane o budynku, strefie klimatycznej, oraz przyjęte do obliczeń parametry. Dział drugi zawiera wszystkie obliczenia do zaprojektowania instalacji na podstawie których dokonano doboru poszczególnych elementów systemów. Projekt zawiera również opis zabezpieczeń wymaganych przy eksploatacji zaprojektowanej instalacji. Dział wytyczne branżowe składa się prezentacji warunków technicznych które muszą być uwzględnione przez projektantów innych specjalności. W projekcie wykorzystano następujące programy: - do obliczeń strat ciepła -Audutor OZC, - do obliczeń zysków ciepła - Hourly Analysis Program, - do doboru klimatyzatorów - Design Simulator, - do dobory elementów nawiewnych / wywiewnych - Easy Product Finder
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Kowalczyk (FEE) Justyna Kowalczyk,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Leszek Targowski (FEE/DHV) Leszek Targowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Wentylacja, klimatyzacja, budynek użyteczności publicznej
File
  • File: 1
    Justyna_Kowalczyk_Projekt_Wentylacji_z_chłodzeniem_budynku_stacji_paliw.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13711

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf241726ea92e4be7b6966ecea18f1fdf/
URN
urn:pw-repo:WUTf241726ea92e4be7b6966ecea18f1fdf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page