Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Student Residence with Coworking Centre at the Warsaw University of Technology Campus

Joanna Małgorzata Lemka

Abstract

The subject of the Engineering Thesis is the Student Residence with Coworking Centre at the Warsaw University of Technology Campus which is supposed to host students of the Warsaw Civil Engineering School. The idea behind the project is to create architecture that through its functional and spatial solutions creates as many opportunities for development and cooperation between the future architects and engineers, as well as foreign and exchange students, as possible. Student Residence is located at the intersection of Polna and Podoskich streets, at the site which was the subject of the urban competition organized in 2014 for re-designing the Warsaw University of Technology Campus in order to create interdepartmental buildings integrating the student society. Student Residence with Coworking Centre is spatially and functionally in accordance with the competition’s guidelines. The Centre is the living /learning environment for students that consists of both residential units as well as innovative flexible common spaces. Ground floor is the open space Coworking Zone accompanied by conference and exhibition hall and café. Further floors consist of the minimum size individual rooms with bathrooms, facing northeast and northwest - by assumption the place just for sleep and hygiene. These residential units are grouped in 5-7 around the common areas facing south: kitchen, dining area, places of rest, study and work. Besides, on each floor there’s space dedicated to the development of passions and interests: art workshop, fitness, reading room, games room and TV hall. Additionally, there’s a roof garden above the part of Coworking Zone. Therefore, the building is a response to the needs of the so-called ‘millennial generation’: privacy and independence on the one hand, a sense of security and belonging to the academic community Warsaw University of Technology on the other. The form of the Student Residence located on an unusual, triangular plot, is an attempt to reconcile the constraints imposed by impassable building line, shading by neighboring building and the obligation to design the underground garage, with the author’s social concept for the Student House functionality. Individual rooms and common spaces are varied in the façade design. Residential units are hidden behind a massive brick wall forming the frontage street. Integration/ collaboration zones are glazed and protected from excessive sunlight and overheating by perforated sun louvers. The intensity of perforation is the result of sun radiation analysis carried out in Grasshopper software for parametric design. Generally, the more sunlight the greater protection and therefore less perforation. Thus, louvers on the lower floors are more perforated. They are attached to the facade on a steel substructure and can be rotated in their axes. It has been assumed that their angle changes throughout the day and seasons, depending on the current sunlight. The resembling steel substructure is located on the courtyard facade above roof garden, but is covered with greenery. In this way, differentiation appears: facades facing the street frontage have the office building character with curtain walls and sun louvers, whereas from the yard side the Student Centre has the character of residential building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Małgorzata Lemka (FA) Joanna Małgorzata Lemka,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Dom studencki oraz centrum akademickie na terenie kampusu centralnego Politechniki Warszawskiej
Supervisor
Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001384/L
Reviewers
Katarzyna Zielonko-Jung (FA) Katarzyna Zielonko-Jung,, Faculty of Architecture (FA) Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
dom studencki, dom akademicki, akademik, centrum akademickie, centrum studenckie, coworking, współpraca, Politechnika Warszawska, kampus centralny, PW
Keywords in English
student residence, student housing, dormitory, student centre, coworking, Warsaw University of Technology
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt obiektu łączącego funkcje Domu Studenckiego oraz Centrum Interdyscyplinarnej Współpracy Projektowej studentów nauk o budownictwie- wydziałów Architektury, Inżynierii Lądowej, Instalacji Budowlanych, Hydrologii i Inżynierii Środowiska oraz Geodezji i Kartografii. Projektowany Dom Studencki znajduje przy skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Braci Podoskich, na terenie Kampusu Centralnego Politechniki Warszawskiej. Koncepcja budynku zarówno funkcjonalnie, jak i przestrzenie wpisuje się w wytyczne konkursu na zagospodarowanie tego terenu, zorganizowanego w 2014 roku przez SARP i władze PW. Według wytycznych jednym z nowych budynków uczelnianych ma być gmach Szkoły Civil Engineering, więc Dom Studencki z Centrum Akademickim byłby jego dobrym uzupełnieniem. Spełnia założenie konkursowe mówiące o budowie obiektów o charakterze międzywydziałowym wraz z usługami towarzyszącymi integrującymi środowisko studenckie. Budynek ma za zadanie pełnić jednocześnie funkcję mieszkalną- domu studenckiego, miejsca życia, integracji i rekreacji, jak i studia projektowego- łącznika między wiedzą studentów z czterech w teorii oddzielonych, jednak w praktyce jakże bliskich sobie wydziałów. Jest to alternatywna wizja funkcjonalności polskiego domu studenckiego, rozumianego jako inkubator przyszłego sukcesu zawodowego, miejsce prestiżowego zamieszkania najzdolniejszych studentów z całej Polski. W parterze obiektu zlokalizowane zostały funkcje ogólnodostępne- strefa coworkingowa, sala konferencyjno- wystawowa i kawiarnia, a kolejne kondygnacje budynku to minimalnej wielkości pokoje indywidualne skierowane na północny wschód i północny zachód, będące w założeniu jedynie miejscem snu i higieny, zgrupowane po 5-7 jednostek wokół przestrzeni wspólnych od południa: kuchni, miejsc wypoczynku, nauki i pracy. Na każdym piętrze zaprojektowane zostało pomieszczenie wyróżniające, dedykowane rozwijaniu pasji i zainteresowań: modelarnia, pokój fitness, czytelnia, pokój gier i telewizyjny. Dodatkowo miejscem relaksu będzie ogród na dachu. Wszystkie te przestrzenie służą integracji mieszkańców i ich gości. Sprzyja to tworzeniu się lokalnych społeczności studenckich i odpowiada na potrzeby pokolenia tzw. ‘millenialsów’- połączenia prywatności i niezależności z poczuciem bezpieczeństwa i przynależności do elitarnej społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej. Kształtowanie bryły budynku na nietypowej, trójkątnej działce, było próbą pogodzenia ograniczeń narzuconych przez MPZP- obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy, zacieniania przez budynek sąsiedni i obowiązku zaprojektowania garażu podziemnego, z koncepcją społeczną funkcjonowania Akademika. Pokoje indywidualne i przestrzenie wspólne zostały zróżnicowane w elewacji. Jednostki mieszkalne kryją się za masywną ścianą z cegły, tworzącą pierzeję ul. Polnej, strefy integracji są przeszklone i chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem i przegrzewaniem przez ażurowe łamacze światła z blachy perforowanej. Natężenie perforacji wynika z analizy nasłonecznienia wykonanej w programie Grasshopper- im więcej światła słonecznego tym potrzebna większa ochrona a więc mniejsza perforacja. Stąd na niższych kondygnacjach panele są bardziej ażurowe. Mocowane są one do elewacji na podkonstrukcji stalowej i mogą być obracane osiowo- w założeniu ich kąt ustawienia zmienia się w ciągu dnia i pory roku, w zależności od aktualnego nasłonecznienia. Analogiczna podkonstrukcja stalowa znajduje się na elewacji od strony dziedzińca i ogrodu na dachu, pnie się po niej roślinność. W ten sposób elewacje od strony pierzei ulicznej mają charakter biurowca, wzmocniony przeszklonym parterem i podcięciem w ścianie ceglanej sygnalizującym wejście, a od strony podwórza obiekt jest przyjemną dla użytkownika przestrzenią mieszkalną z zielonym dachem nad częścią parteru.
File
  • File: 1
    256075_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10995

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf20ad862c3c14904acb247644b141fde/
URN
urn:pw-repo:WUTf20ad862c3c14904acb247644b141fde

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page