Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cultural center with amphitheater in Grójec

Hubert Konarowski

Abstract

The subject of the thesis is project of a cultural center with an amphitheatrical function in Grójec. Located in the place of an abandoned amphitheater, it is a pretext to revitalize this place, becoming a new showcase of the city. The traditional local event - the Day of Blooming Apple Trees, which is an opportunity to relax and meet friends in the setting of concerts of well-known performers is to return to the project area. Grójec is a small town located near Warsaw. The current building of the cultural center is outdated and too small to meet the growing expectations of residents. Due to the small amount of green open spaces and public spaces, the city don’t have area for organizing various events and concerts. There are very few objects in Grójec, which constitute a value when looking through the prism of architecture. A house of culture located near an open surface with an interesting terrain shape would correspond to a certain extent to the problems described above and would add a lot of attractiveness to the city. The designed plot was divided into three parts: a cultural building, a concert square and a grandstand on the slope. Additionally, slope from the side of Poświętne Street contains a green park buffer. The shape of the cultural center is set along Piotr Skarga Street. The building consists of a high main part, and several smaller segments connected by a long glass corridor. The main part contains the entrance to the building, the foyer and the auditorium. Two corridors divide from the foyer, are leading to three segments: dance; multimedia / painting and sculpture; music and office with a restaurant upstairs, accessible from the ground level. Due to the green surroundings, the object has been designed in a minimalistic style. Simplicity in shaping the appearance of architecture is achieved through the use of two materials: cross laminated timber (CLT) and glass. The wood has been used for the construction of walls and aesthetic ceilings based on grates, and the glass guarantees the relation of the interior with the green surroundings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Konarowski (FA) Hubert Konarowski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Dom kultury z amfiteatrem w Grójcu
Supervisor
Witold Andrzej Orzechowski (FA/DAUD) Witold Andrzej Orzechowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1772/L
Reviewers
Justyna Zdunek-Wielgołaska (FA/DPA) Justyna Zdunek-Wielgołaska,, Department of Polish Architecture (FA/DPA)Faculty of Architecture (FA) Witold Andrzej Orzechowski (FA/DAUD) Witold Andrzej Orzechowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Dom kultury, amfiteatr, Grójec, CLT, sala widowiskowa, obiekt sceniczny
Keywords in English
Cultural center, amphitheater, Grójec, CLT, auditorium, stagey object
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt domu kultury z funkcją amfiteatru w Grójcu. Zlokalizowany w miejscu opuszczonego amfiteatru, stanowi pretekst do rewitalizacji tego miejsca, stając się nową wizytówką miasta. Na teren projektu ma wrócić tradycyjna lokalna impreza – Święto Kwitnących Jabłoni, która jest okazją do relaksu i spotkań ze znajomymi w oprawie koncertów znanych wykonawców. Grójec jest niewielkim miastem zlokalizowanym pod Warszawą. Aktualny budynek domu kultury jest przestarzały i za mały by spełniać rosnące oczekiwania mieszkańców. Ze względu na małą ilość zielonych przestrzeni otwartych i przestrzeni publicznych w mieście brakuje miejsca dla organizacji różnego rodzaju imprez i koncertów. Na terenie Grójca jest bardzo mało obiektów, które stanowią jakąś wartość patrząc przez pryzmat architektury. Dom kultury zlokalizowany przy otwartej powierzchni z ciekawym ukształtowaniem terenu odpowiadałby w pewnym stopniu na opisane wyżej problemy oraz dodałby miastu dużo atrakcyjności. Projektowana działka została podzielona na trzy części: budynek domu kultury, plac koncertowy oraz trybunę na skarpie. Dodatkowo skarpa od strony ul. Poświętne zawiera w sobie pas zieleni parkowej. Bryła domu kultury jest ustawiona wzdłuż ul. Piotra Skargi. Budynek składa się z wysokiej części głównej, oraz kilku mniejszych segmentów połączonych długim przeszklonym korytarzem. Część główna mieści w sobie wejście do budynku, foyer oraz salę widowiskową. Z foyer rozchodzą się dwa korytarze, które prowadzą do segmentów: tanecznego; multimedialnego/malarstwa i rzeźby; muzycznego oraz biurowego z restauracją na piętrze, dostępną z poziomu terenu. Obiekt ze względu na zielone otoczenie został zaprojektowany w minimalistycznym charakterze. Prostota w kształtowaniu wyglądu architektury jest osiągnięta poprzez zastosowanie dwóch materiałów: drewna klejonego (CLT) oraz szkła. Drewno zostało wykorzystane do konstrukcji ścian oraz estetycznych stropów opartych na rusztach, a szkło zapewnia relację wnętrza z zielonym otoczeniem.
File
  • File: 1
    275795_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33105

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf1d560bd2b174a9384df783cf5e2749b/
URN
urn:pw-repo:WUTf1d560bd2b174a9384df783cf5e2749b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page