Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The method of shale gas extraction - securing logistics

Radosław Rokicki

Abstract

Summary. Shale gas constitutes the considerable source of raw materials energy, but hard to reach. Therefore in order to commence getting gas out of slates an appropriate technology is needed. For many years shale gas wasn't being get exactly out of the account of the lack of appropriate technologies needed for getting them. Progressing in recent years the development of mining technology has resulted in the possibility of saturated hydrocarbons exploration and production of natural gas and crude oil derived from shale. In this paper I draw the origins of shale gas and milestones leading to its extraction from the selection of the drilling location after the step of land reclamation. Increasing competition and falling commodity prices on local markets and world make it necessary analyzes. Obtained in this way is essential in taking action to reduce logistics costs associated with transport. The cost of servicing shale gas wells is an indication as to the effectiveness of the logistics activities used in projects drilling companies. The aim of the work is to optimize the purchase of logistics services to ensure maximum performance, getting the lowest prices while maintaining the highest quality of logistics services. The results presented in chapter four, enable the optimal use of logistics in extraction of shale gas.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Rokicki (FT) Radosław Rokicki,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Metoda wydobycia gazu łupkowego - zabezpieczenie logistyczne
Supervisor
Aleksander Szulczyk (FT/DCFTE) Aleksander Szulczyk,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Aleksander Szulczyk (FT/DCFTE) Aleksander Szulczyk,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: usługi transportowe, zabezpieczenie logistyczne, środki transportowe.
Keywords in English
Keywords: transportation services, logistics protection, transport means.
Abstract in Polish
Metoda wydobycia gazu łupkowego – zabezpieczenie logistyczne Streszczenie Gaz łupkowy stanowi znaczne źródło surowców energetycznych, jednakże trudno dostępnych. Dlatego też aby rozpocząć wydobycie gazu z łupków potrzebna jest odpowiednia technologia. Przez wiele lat nie wydobywano gazu łupkowego właśnie z powodu braku odpowiednich technologii potrzebnych do ich wydobycia. Postępujący w ostatnich latach rozwój technologii wydobycia węglowodorów nasyconych zaowocował możliwością eksploracji i wydobycia złóż gazu ziemnego oraz ropy naftowej pochodzącego z łupków. W pracy przybliżam historię powstania gazu łupkowego oraz etapy działań prowadzących do jego wydobycia począwszy od wyboru miejsca odwiertu po etap polegający na rekultywacji terenu. Wzrastająca konkurencja oraz spadające ceny surowców na rynkach lokalnych oraz światowych powodują konieczność przeprowadzenia analiz. Uzyskane w ten sposób informacje są niezbędne w podejmowaniu działań mających na celu obniżenie kosztów logistycznych związanych z transportem. Koszty obsługi odwiertów gazu łupkowego są wskazówką co do skuteczności podjętych działań logistycznych wykorzystywanych w realizacji projektów wiertniczych przedsiębiorstw. Celem pracy jest optymalizacja zakupu usług logistycznych zapewniających maksymalną wydajność, uzyskanie najniższej ceny przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi logistycznej. Wyniki przedstawione w rozdziale czwartym pozwalają na optymalne wykorzystanie logistyki w procesie wydobycia gazu łupkowego.
File
  • File: 1
    Radosław Rokicki- praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9948

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf1bbe341f38c4a2e94fb82da98eb43a8/
URN
urn:pw-repo:WUTf1bbe341f38c4a2e94fb82da98eb43a8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page