Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of transport services realization on a chosen company

Magdalena Dmowska

Abstract

The aim of this thesis is doing a project of transport service system , realized by the professional company for a chosen distributor of a ceramic branch. In a competitive market, the biggest priority of companies is searching for ways of reducing business costs. It also concerns transport branch. An essential element of a realized project is the cost of optimization transport service in load delivery to the recipients. Chapter 1 characterizes a transport company CEWEX S.A. The company provides storage services and specializes in loading units delivery to the recipients. A technical specification has been presented including the most important factors of internal and external transport means used for providing transport services. Moreover, the method of preparing pallet load units, ordered by the company recipients, has been explained. Chapter 2 contains a description of the existing solution of transport service, realized by CEWEX S.A. Characteristics of pallet load units streams, provided to every recipient, has been also included. Chapter 3 depicts ways of reducing transport service costs, realized by the chosen company. Travelling salesman algorithm n has been used to solve the problem. In order to solve an optimization task, a computer programme Trasy v.01 2011, with the authorship of professor J. Leszczyński from the Faculty of Transport in Warsaw University of Technology , has been used. Calculations have been made which result in an alternative existing routes arrangement and their combinations. The last chapter contains conclusions, resulting in analysis of currently existing transport service solution, offered by CEWEX S.A. as well as alternatives of this service being worked out with the use of computer program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Dmowska (FT) Magdalena Dmowska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt realizacji usług transportowych na przykładzie wybranej firmy
Supervisor
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Mariusz Wasiak (FT/TSEL) Mariusz Wasiak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
dystrybucja, optymalizacja, transport,środki transportu, organizacja dostaw.
Keywords in English
distribution, optimization, transport, means of transport, delivery organization.
Abstract in Polish
Celem pracy jest przygotowanie projektu systemu obsługi transportowej, realizowanej przez specjalistyczną firmę na rzecz wybranego dystrybutora branży ceramicznej. Konkurencja na rynku sprawia, że priorytetowym zadaniem przedsiębiorstw staje się szukanie sposobów na obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Dotyczy to również branży transportowej. Istotnym elementem realizowanego projektu jest optymalizacja kosztów obsługi transportowej w dostawie ładunków do odbiorców. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano firmę transportową CEWEX S.A. Wybrana firma świadczy usługi magazynowe oraz specjalizuje się w dostawach jednostek ładunkowych do odbiorców. Przedstawiono specyfikację techniczną z uwzględnieniem najważniejszych parametrów środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego, wykorzystywanych do wykonywania usług transportowych. Omówiono sposób przygotowania jednostek ładunkowych paletowych zamówionych przez odbiorców firmy. Rozdział drugi zawiera opis istniejącego rozwiązania obsługi transportowej, realizowanej przez firmę CEWEX S.A. W rozdziale tym została również przedstawiona charakterystyka strumienia jednostek ładunkowych paletowych, dostarczanych do każdego z odbiorców. W rozdziale trzecim wskazano sposoby na zmniejszenie kosztów obsługi transportowej, realizowanej przez wybraną firmę. Do rozwiązania problemu zastosowano algorytm n – komiwojażerów. W celu rozwiązania zadania optymalizacyjnego wykorzystano program komputerowy Trasy v.01 2011 autorstwa prof. J. Leszczyńskiego z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Wykonane zostały obliczenia, których efektem jest alternatywny układ tras istniejących oraz inne warianty. Ostatni rozdział zawiera wnioski. Wynikają one z analizy istniejącego obecnie rozwiązania obsługi transportowej, oferowanej przez firmę CEWEX S.A. oraz wariantów tej obsługi, które zostały opracowane przy wykorzystaniu programu komputerowego.
File
  • File: 1
    Wydział Transportu, Magdalena Dmowska, 243233, Praca dyplomowa inżynierska, Projekt realizacji usług transportowych na przykład.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8627

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf1711efdff4b41789b8b013beb7bbed6/
URN
urn:pw-repo:WUTf1711efdff4b41789b8b013beb7bbed6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page