Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of transporter for metal sheets

Marcin Goszczyński

Abstract

My Engineer’s Thesis is a project of transporter for metal sheets. This machine carries material in two axis. In my project, transporter takes metal sheet from automated storage system on the table of fiber laser. I divided transporter on 3 main components: carriage frame, carriage, rail frame. Carriage frame is the steel welded construction, with dimensions similar to maximum dimensions of metal sheet. I equipped carriage frame in vacuum system with special suction plates to handling material. In addition there is special system to detect thickness of metal sheet. Carriage frame is fixed to the carriage. Next I made design of vertical and horizontal drives. Construction are mainly made from cutted and bended metal sheets, which gives stiff body. Rail frame it’s a last part, this frame will take all forces in this unit, so I made strengths calculation and FEA simulation, to check critical displacements and stresses. This element is equipped in linear profiles for special bearings, which makes carriage moveable. I described, how this transport will help in production company to increase safety and efficiency. I show some equipment which are used in safety systems. In the end, I showed how I can rebuild this machine in the future.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Goszczyński (FACME) Marcin Goszczyński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt przenośnika do blach
Supervisor
Piotr Deuszkiewicz (FACME/IMDF) Piotr Deuszkiewicz,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jacek Dziurdź (FACME/IMDF) Jacek Dziurdź,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2123
Reviewers
Dorota Górnicka (FACME/IMDF) Dorota Górnicka,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Deuszkiewicz (FACME/IMDF) Piotr Deuszkiewicz,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Przenośnik,2. Podciśnieniowy transport blach,3. Automatyczny system magazynowy,4. Bezpieczeństwo maszyn,5. Obliczenia wytrzymałościowe,6. Analiza MES.
Keywords in English
1. Transporter, 2. Vacuum transfer of metal sheets, 3. Automated storage systems, 4. Machine safety,5. Strengths calculation, 6. FEA simulation.
Abstract in Polish
Głównym celem pracy jest zaprojektowanie przenośnika do arkuszy blach. Jest to urządzenie, które umożliwia transport blach w dwóch osiach. W tym projekcie jest to przenoszenie materiału z magazynu automatycznego firmy Baumalog na stół wycinarki laserowej. Przenośnik został podzielony na trzy główne zespoły: rama wózka, wózek, rama prowadząca. Rama wózka jest to stalowa spawana konstrukcja o gabarytach podobnych do maksymalnych wymiarów przenoszonego materiału. Na niej znajduje się podciśnieniowy system podnoszenia blach, który dobrałem do mojej konstrukcji. Dodatkowo w tym elemencie przewidziano umiejscowienie systemu pomiaru grubości blach. Rama wózka została zamocowana bezpośrednio do wózka. Problemy inżynierskie jakimi zajmowałem się w tej pracy to zaprojektowanie napędu pionowego, poziomego, jak również zapewnienie prowadzenia w tych dwóch kierunkach. Konstrukcja wózka składa się głównie z stalowych blach zespawanych oraz skręconych ze sobą w sztywny korpus. Ostatni element jest to rama prowadząca, jej głównym zadaniem jest przeniesienie obciążeń działających na układ, oraz zapewnienie poprawności funkcjonowania całego systemu. Umieszczone na niej są m.in. profile prowadzące wózek w ruchu poziomym, prowadnik kablowy, zderzaki bezpieczeństwa. Dla konstrukcji ramy prowadzącej została przeprowadzona analiza sztywnościowo-wytrzymałościową oraz wykonane ręczne obliczenia wytrzymałościowe. W pracy znajduje się również opis jak automatyczny system przenoszenia materiału usprawnił operację przeładunku w stosunku do ręcznej pracy. W projekcie zostały użyte elementy związane z bezpieczeństwem maszyn oraz został wykonany opis innych urządzeń pełniących funkcje bezpieczeństwa. Na końcu zamieszczono rysunki poglądowe maszyny, oraz rysunki wykonawcze niektórych elementów.
File
  • File: 1
    259422_-_Marcin_Goszczyński_-_Projekt_przenośnika_do_blach.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33929

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf1233c2075054b19a1a6d3409b691773/
URN
urn:pw-repo:WUTf1233c2075054b19a1a6d3409b691773

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page