Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Poverty and social exlusion among children on the example of Lodz

Kinga Barbara Bedyńska

Abstract

This work has been devoted to exploring poverty and social exclusion among children, following the example of the city of Łódź. The objective, which was to discuss the phenomena of poverty and exclusion, especially among children, was obtained through the analysis of literature and research. In order to make the work more perceptible, data from Łódź was used, which demonstrated that poverty and exclusion affected children in a particular way. The foundation for the later discussion is comprised of a theoretical section, allowing for a better understanding of the nature of the phenomena further discussed. Attention is then brought to the correlations between poverty and exclusion, in order to, subsequently, add the child to the analysis, placing it within the structure surrounding the aforementioned issues. Social services and the principles of their operation are also mentioned. The biggest degree of focus of the last chapter is based on Łódź, in which the successional situation of the poor and excluded in Poland is introduced, showing the specific nature of the occurrence of phenomena regarding work in big cities, finally revealing the reality and historical context of poverty and exclusion of children in Łódź. The work is summarised with a conclusion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kinga Barbara Bedyńska (FASS) Kinga Barbara Bedyńska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Bieda i wykluczenie społeczne wśród dzieci na przykładzie Łodzi
Supervisor
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
ubóstwo, bieda, wykluczenie społeczne, dzieci, Łódź
Keywords in English
poverty, social exlusion, children, Lodz
Abstract in Polish
Niniejsza praca poświęcona została tematyce ubóstwa oraz wykluczenia społecznego wśród dzieci na przykładzie miasta Łodzi. Cel, którym było omówienie zjawisk ubóstwa i wykluczenia, szczególnie wśród dzieci, został uzyskany poprzez analizę dostępnej literatury oraz badań. Aby praca stała się bardziej obrazowa wykorzystane zostały dane dotyczące Łodzi, w której zjawiska ubóstwa i wykluczenia dotykają dzieci w szczególny sposób. Fundament dla późniejszych rozważań stanowi rozdział teoretyczny, pozwalający zrozumieć naturę zjawisk dalej omawianych. Następnie uwaga została poświęcona korelatom biedy i wykluczenia, tak żeby kolejno wprowadzić do analizy dziecko i umiejscowić je w strukturze obu problemów. Wspomniano także o pomocy społecznej i zasadach jej działania. Na Łodzi w największym stopniu koncentruje się rozdział ostatni, w którym to przedstawiono kolejno sytuację ludności ubogiej i wykluczonej w Polsce, ukazano specyficzny charakter zachodzenia zjawisk omawianych w pracy w dużych miastach, aby ostatecznie ukazać łódzką rzeczywistość oraz rys historyczny w kontekście biedy i wykluczenia dzieci w Łodzi.
File
  • File: 1
    pracalicencjacka KINGA BEDYŃSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13251

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf0de79c5fd80461f983189112b84454f/
URN
urn:pw-repo:WUTf0de79c5fd80461f983189112b84454f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page