Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cryogenic vessel design to store liquid argon at a pressure of 5MPa at-150 ° C

Łukasz Biernat

Abstract

In the thesis were included the information on liquid argon and its storage. Provided data and parameters in the process of condensing and compressing argon, in order to determine the appropriate conditions for its stock-tion. In work presented types of cryogenic tanks, their structure and rules da action and the necessary equipment. In the design of the tank, the main goal, which is headed, it is safe and long-lasting operation of the device. During the process of construction, it is necessary to familiarize yourself with the current designs of individual elements following the applicable standards,-unnecessary Calc is like to the implementation of the project and the proofing simulation execution-specific part of the cryogenic tank. The end result is the execution of Assembly drawing cryogenic tank and a summary of the project due to the con-fabricators applications when designing cryogenic tank.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Biernat (FCEMP) Łukasz Biernat,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt ciśnieniowego zbiornika kriogenicznego do przechowywania argonu w stanie ciekłym pod ciśnieniem 5MPa w temperaturze -150ºC
Supervisor
Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
ciekły argon, magazynowanie argonu, zbiorniki kriogeniczne.
Keywords in English
liquid argon, argon, cryogenic tanks.
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej zostały zawarte wybrane informacje na temat ciekłego argonu i jego sposobu przechowywania. Zostały zamieszczone najważniejsze dane i parametry w procesie skraplania i sprężania argonu, w celu dobrania odpowiednich warunków do jego magazyno-wania. W pracy zostały przedstawione rodzaje zbiorników kriogenicznych, ich budowa i za-sada działania oraz konieczne wyposażenie. Przy projektowaniu zbiornika, głównym założe-niem, jakim się kierowałem, jest bezpieczne i długotrwałe eksploatowanie urządzenia. Podczas procesu konstruowania konieczne jest zapoznanie się z aktualnymi konstrukcjami poszczególnych elementów wzorując się na obowiązujących normach, przeprowadzenie po-trzebnych obliczeni do wykonania projektu oraz symulacji sprawdzających wykonanie po-szczególnych części zbiornika kriogenicznego. Efektem końcowym jest wykonanie rysunku złożeniowego zbiornika kriogenicznego oraz podsumowanie projektu ze względu na wycią-gnięte wnioski podczas projektowania zbiornika kriogenicznego.
File
  • File: 1
    279589_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30057

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf0d831bd1b8740e1955745477620f071/
URN
urn:pw-repo:WUTf0d831bd1b8740e1955745477620f071

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page