Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Web application for automating the analysis of a relational database

Paweł Łukasz Janicki

Abstract

The idea of a web application for automating the analysis of a relational database arose from an occupational need for a programming tool that would allow me to efficiently browse a database of application. I am a developer of jPALIO systems cooperating with the PostgreSQL database system, therefore preparing a web application in the MVC model was a natural choice. The application uses dependencies occurring between relational database tables to facilitate creating SQL queries by the user and increase the effectiveness of the wizard. It connects to specific databases by defined connectors, which allows it to support multiple databases simultaneously. Each of them is a different region which can have three user roles, differentiated in terms of granted privileges. Particularly, a user with the developer role can define his own query schemes for later use. The working name for the application is pgUtils. It is available in two versions: an open demo and a full version, available after registering an account. In addition, it can be used as an independent tool for creating queries, as well as an element of a larger system, thanks to the integration possibilities offered by the jPALIO platform. Development has been completed with a number of tests, but the most important is the efficiency test. The result exceeded expectations - using the pgUtils tool is approximately ten times more effective than writing traditional SQL queries.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Łukasz Janicki (FEIT/IRMT) Paweł Łukasz Janicki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja webowa do automatyzacji analizy relacyjnej bazy danych
Supervisor
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja webowa relacyjna baza danych jPalio PostgreSQL MVC zapytanie SQL rola schemat pgUtils test efektywności
Keywords in English
web application relational database jPALIO PostgreSQL MVC SQL query role scheme efficiency test pgUtils
Abstract in Polish
Pomysł na aplikację webową do automatyzacji relacyjnej bazy danych zrodził się z osobistego zapotrzebowania na narzędzie programistyczne, które pozwoliłoby efektywnie przeglądać bazę danych aplikacji tworzonych w ramach pracy zawodowej. Jestem programistą systemów jPalio współpracujących z systemem baz danych PostgreSQL, dlatego przygotowanie aplikacji webowej w modelu MVC było naturalnym wyborem. Aplikacja wykorzystuje zależności występujące pomiędzy tabelami relacyjnych baz danych, w celu ułatwienia użytkownikowi tworzenia zapytań SQL i zwiększenia efektywności kreatora. Łączy się z konkretnymi bazami danych na podstawie zdefiniowanych konektorów, co pozwala na obsługiwanie wielu baz jednocześnie. Każda z baz tworzy inny region, który może posiadać trzy role użytkowników, zróżnicowane pod względem udzielanych przywilejów. W szczególności rola developera pozwala użytkownikowi na definiowanie własnych schematów zapytań do późniejszego wykorzystania. Aplikacja otrzymała roboczą nazwę pgUtils. Jest dostępna w dwóch trybach: otwartej wersji demonstracyjnej oraz wersji pełnej, dostępnej po zarejestrowaniu konta. Ponadto, może być wykorzystywana jako samodzielne narzędzie do kreowania zapytań, jak i element większego systemu, dzięki możliwościom integracji jakie daje platforma jPalio. Prace nad aplikacją zakończone zostały szeregiem testów, z których najważniejszym był test efektywności. Wynik przerósł oczekiwania – korzystanie z kreatora okazało się w przybliżeniu dziesięciokrotnie bardziej efektywne niż pisanie zapytań SQL metodą tradycyjną.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_-_Paweł_Janicki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32109

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf0ba003c943a409cbf4a2a6e845dd0e0/
URN
urn:pw-repo:WUTf0ba003c943a409cbf4a2a6e845dd0e0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page