Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Server for online random data streams

Aleksandr Navitski

Abstract

This project is aimed to create a web-server solution to operate on random numbers data stream provided by a hardware device. The main idea is to be able to provide a private socket streams. The user data and requirements are specified in a dedicated web-page, so that user will be able to choose the stream properties he/she wants to obtain. At this stage the server is designed for Linux OS. Intercooperation of this platform with stream is based on Bash. In order to simulate the hardware device, “/dev/urandom” Linux file was used. Performance testing of piping the stream is done using “pv” Linux tool. Streaming itself is provided by creating additional filesystem node and using “/dev/tcp” file. The back-end of web-platform is built based on Java programming language and its frameworks.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandr Navitski (FEIT/ICS) Aleksandr Navitski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Serwer online dla losowych strumieni danych
Supervisor
Rajmund Kożuszek (FEIT/ICS) Rajmund Kożuszek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
26-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
47/19 (2640)
Reviewers
Rajmund Kożuszek (FEIT/ICS) Rajmund Kożuszek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Paweł Radziszewski (FEIT/ICS) Paweł Radziszewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
TRNG, system plików, Linuks, wielowątkowość, strumieniowanie, serwer, gniazdo
Keywords in English
TRNG, Linux, Filesystem, Multithreading, Streaming, Server, Socket
Abstract in Polish
Celem tego projektu jest stworzenie rozwiązania serwera internetowego do operowania na strumieniach danych liczb losowych dostarczanych przez urządzenie sprzętowe. Główną ideą jest możliwość zapewnienia prywatnych strumieni przekazywanych przez gniazda. Dane użytkownika i wymagania są określone na dedykowanej stronie internetowej, dzięki czemu użytkownik będzie mógł wybrać właściwości strumienia, które chce uzyskać. Na tym etapie serwer jest przeznaczony dla systemu operacyjnego Linux. Współdziałanie tej platformy ze strumieniem bazuje na Bash. W celu symulacji urządzenia sprzętowego użyto pliku systemowego Linux "/dev/urandom". Testowanie wydajności potokowania strumienia odbywa się za pomocą narzdzia systemu Linux "pv". Sam strumień jest zapewniany przez utworzenie dodatkowego węzła systemu plików i użycie pliku "/dev/tcp". Back-end platformy internetowej jest zbudowany w oparciu o język programowania Java i jego frameworki.
File
  • File: 1
    Thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32421

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf0af4ab6356f4f3da496ce64ce53f842/
URN
urn:pw-repo:WUTf0af4ab6356f4f3da496ce64ce53f842

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page