Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Testamentary succession and its legal consequences

Martyna Gozda

Abstract

The topic of this thesis is "Testamentary succession and its legal consequences". How it should be written testament to be effective? The answer to this question is in five subsequent chapters thesis. The first presents the history and genesis and essence of the law of succession.The next chapter, was devoted to discussion of the Polish law of succession and the introduction of the institution of which is testamentary succession. The third one, which shows the form of wills can use the testator during testament preparing. The fourth chapter concerns the testamentary dispositions which testator can use in his will. And the last, fifth chapter became devoted to show legal consequences of testamentary succession. The aim of this thesis was to indicate the reasons for this, testament to induce certain legal consequences. For its validity, it should be drawn up on the basis of regulations and legal standards and properly chosen form. If the will is not drawn up in accordance with the law, can not cause a specific legal consequences.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Martyna Gozda (FASS) Martyna Gozda,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Dziedziczenie testamentowe i jego skutki prawne
Supervisor
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
prawo spadkowe, dziedziczenie, testament, spadkodawca, spadkobierca, spadek
Keywords in English
law of succession, succession, testament, testator, heir, inheritance
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest "Dziedziczenie testamentowe oraz jego skutki prawne". W jaki sposób powinien być napisany testament aby był skuteczny? Odpowiedź na te pytanie znajduje się w pięciu kolejnych rozdziałach pracy. Pierwszy z nich przedstawia historię tudzież genezę oraz istotę prawa spadkowego. Kolejny rozdział, poświęcony został na omówienie polskiego prawa spadkowego oraz wprowadzenie do instytucji jaką jest dziedziczenie testamentowe. Trzeci zaś, przedstawia formy testamentu jakimi może posłużyć się testator przy jego sporządzaniu. Czwarty rozdział dotyczy rozrządzeń testamentowych jakie może zawrzeć spadkodawca w swoim testamencie. Natomiast ostatni, piąty już rozdział poświęcony został na wskazanie skutków dziedziczenia testamentowego. Celem niniejszej pracy było wskazanie przesłanek do tego, aby testament wywoływał określone skutki prawne. Dla jego ważności, powinien być sporządzony na podstawie przepisów i norm prawnych oraz z zachowaniem odpowiednio wybranej formy. Jeżeli testament nie będzie sporządzony zgodnie z prawem, nie wywoła on określonych skutków prawnych.
File
  • File: 1
    Martyna Gozda_Dziedziczenie testamentowe i jego skutki prawne.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13341

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf0ad95a89c83418bb719eb7b0e28b191/
URN
urn:pw-repo:WUTf0ad95a89c83418bb719eb7b0e28b191

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page