Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The management project of the part of the area after the sugar factory in Lublin

Katarzyna Maria Gil

Abstract

The problem of re-developing brownfield‘s sites is now one of the main municipal authorities’s tasks. Because of economic and social changes, production is transferred consistently from urban to suburbansurface, and quickly left the buildings fall into disrepair. The most common direction in the management of these areas is the revitalization, whose main task is to restore socially, economically and environmentally degraded areas by restoring the old or giving a new function. This work is analyzing the various factors (including cultural, natural, communication, functional and spatial) for the city of Lublin and the district Za Cukrownią, as well as natural, functional and communication links fort he chosen area. Presented conclusions were used to develop the project about management of area’s part after the Sugar Factory in Lublin, utilizing it‘s potential and tracing new direction for the development of the district, creating an attractive place in the city’s scale, which is friendly for inhabitants. Following example of the many investments, both in Poland as well in all the world, I tried to create a project that would give new life to the area, as attractive as devasteted. Revitalized industrial areas at there time is playing a significant role in the structure of urban development, enriching it and becoming a new determinants in the direction of spatial development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Maria Gil (FGC) Katarzyna Maria Gil,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Projekt zagospodarowania części terenu po Cukrowni Lublin
Supervisor
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
tereny poprzemysłowe, zagospodarowanie
Keywords in English
brownfields, management
Abstract in Polish
Problem ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych to obecnie jedno z głównych zadań stojących przed władzami miejskimi. Przez zmiany gospodarcze i społeczne produkcja konsekwentnie przenoszona jest z terenów miejskich na podmiejskie, a pozostawione budynki szybko popadają w ruinę. Najczęstszym kierunkiem w zagospodarowywaniu tych obszarów jest rewitalizacja, której głównym zadaniem jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i środowiskowo obszarów, poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji. W pracy zostały przeanalizowane poszczególne uwarunkowania (m.in. kulturowe, przyrodnicze, komunikacyjne, funkcjonalno-przestrzenne) dotyczące miasta Lublin oraz dzielnicy Za Cukrownią, jak również powiązania przyrodnicze, funkcjonalne i komunikacyjne wybranego przeze mnie obszaru. Przedstawione na ich podstawie wnioski posłużyły do opracowania projektu zagospodarowania części terenu po Cukrowni Lublin wykorzystującego jego potencjał i wytyczającego nowy kierunek rozwoju dla dzielnicy, kreując miejsce atrakcyjne w skali miasta i przyjazne jego mieszkańcom. Idąc przykładem wielu inwestycji, zarówno w Polsce jak i na świecie, starałam się stworzyć projekt, który dałby nowe życie obszarowi tak atrakcyjnemu jak zdewastowanemu. Zrewitalizowane obszary poprzemysłowe odgrywają obecnie znaczącą rolę w strukturze zabudowy miejskiej, wzbogacając ją i stając się nowymi wyznacznikami w kierunku rozwoju przestrzennego.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Katarzyna Gil.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4409

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf0a2bb018b2449569a85ded031aedb5d/
URN
urn:pw-repo:WUTf0a2bb018b2449569a85ded031aedb5d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page