Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Microprocessor ignition system with adjustable ignition timing for a two-stroke engine MZ ETZ 150

Mikołaj Nachtygal

Abstract

The aim of this thesis was to design and prototype microprocessor ignition system with adjustable ignition timing for two-stroke engine in motorcycle MZ ETZ 150. The work includes a compendium of knowledge necessary to understand the principles of ignition systems. The work is also an overview of types of ignition systems which were used in engines. The author concluded at work information on the requirements for systems that are placed on the ignition in the process of design. The most important part is to discuss the prototype made ignition system, which consists of explanation of its source code in C, schematic diagrams of the system, and a description of modifications that were necessary for the application in motorcycle engine. The author presented his own idea of how to implement the ignition timing and introduced it in this thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mikołaj Nachtygal (FACME) Mikołaj Nachtygal,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Mikroprocesorowy układ zapłonowy z możliwością regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu przeznaczony do silnika dwusuwowego MZ ETZ 150
Supervisor
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Mikroprocesorowy układ zapłonowy. Mikrokontroler. Projekt sterownika silnika. Elektroniczny układ zapłonowy.
Keywords in English
Microprocessor ignition system. Microconotroller. The project motor controller. Electronic ignition system.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i wykonanie prototypu mikroprocesorowego układu zapłonowego z możliwością regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu przeznaczonego do silnika dwusuwowego w motocyklu MZ ETZ 150. Praca zawiera kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia zasady działania układów zapłonowych. W pracy znajduje się również przegląd rodzajów układów zapłonowych jakie stosowano w silnikach. Autor zawarł w pracy informacje dotyczące wymagań jakie są stawiane układom zapłonowym w procesie ich projektowania. Najważniejszą częścią pracy jest omówienie wykonanego prototypu układu zapłonowego, które składa się z wyjaśnienia kodu źródłowego programu w języku C, schematów ideowych układu, oraz opisu modyfikacji jakie były konieczne, aby dostosować powstałe prototypy do silnika w motocyklu. Autor przedstawił własną koncepcję sposobu realizacji kąta wyprzedzenia zapłonu i zaprezentował ją w niniejszej pracy.
File
  • File: 1
    PRACA INŻYNIERSKA Mikołaj Nachtygal 244427.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10284

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf0875ee1f7604c0bb750ae805a430b94/
URN
urn:pw-repo:WUTf0875ee1f7604c0bb750ae805a430b94

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page