Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction of a temperature measurement station in a single-screw extruder with wireless data transmission

Michał Mioduszewski

Abstract

The motivation for undertaking and performing thesis was the willingness to learn about the process of plastics extrusion and the related measurement of crucial physical parameters. This paper is focused on modernizing the track for temperature measurement. The first element of the track was a type J thermocouple placed in the cylinder of the extruder. Then the voltage signal was amplified by using the Adafruit MAX31856 amplifier, which is universal for thermocouples. Another element of the track was the Arduino Uno Rev3 microcontroller, whose task was to process the voltage signal, as well as operating the radio module NFR24L01. By radio data were sent to the second radio module connected in the same way to the next microcontroller Arduino Uno Rev3. The data received were sent to the PC, where they are shown on a graph. The solution allows to monitor the temperature in real time. Chapter 3 provides a theoretical introduction to plastics processing, including the classification of plastics. The next chapter describes the extrusion process and discusses the construction of extruders and extrusion lines. Next, a detailed classification of extruders was made due to their structure and application. Chapter 6 presents the methods of wireless data transmission. The last two chapters contain detailed description of particular elements, target track structure and program code.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Mioduszewski (FPE) Michał Mioduszewski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Budowa stanowiska do pomiaru temperatury w wytłaczarce jednoślimakowej z bezprzewodową transmisją danych
Supervisor
Andrzej Nastaj (FPE/IoMP) Andrzej Nastaj,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Garbarski (FPE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Andrzej Nastaj (FPE/IoMP) Andrzej Nastaj,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
wytłaczanie tworzyw sztucznych, wytłaczanie jednoślimakowe, bezprzewodowa transmisja danych, Arduino, termopara
Keywords in English
extrusion of plastics, single-screw extrusion, wireless data transmission, Arduino, thermocouple.
Abstract in Polish
Motywacją podjęcia i wykonania pracy inżynierskiej była chęć zapoznania się z procesem wytłaczania tworzyw sztucznych i związany z nim pomiar kluczowych wielkości fizycznych. W niniejszej pracy skupiono się na zmodernizowaniu toru do pomiaru temperatury. Pierwszym elementem toru była termopara typu J umieszczona w cylindrze wytłaczarki. Następnie sygnał napięciowy został wzmacniany dzięki zastosowaniu uniwersalnego do termopar wzmacniacza Adafruit MAX31856. Kolejnym elemetem toru był mikrokontroler Arduino Uno Rev3, którego zadaniem była obróbka sygnału napięciowego, a także obsługa modułu radiowego NFR24L01. Drogą radiową dane były przesyłane na drugi moduł radiowy podłączony w analogiczny sposób do kolejnego mikrokontroelra Arduino Uno Rev3. Otrzymane dane były przesyłane do komputera stacjonarego, gdzie przedstawiono je na wykresie. Rozwiązanie umożliwia monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym. W rozdziale 3 zawarto wstęp teoretyczny do zagadnień związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych m.in. dokonano klasyfikacji tworzyw. Kolejny rodział opisuje proces wytłaczania oraz omówiono w nim budowę wytłaczarek i linii wytłączarskich. Następnie dokonano szczegółowej klasyfikacji wytłaczarek ze względu na ich budowę i zastosowanie. W rozdziale 6 przedstawione zostały sposoby bezprzewodowej transmisji danych. Ostatnie dwa rodziały zawierają szczegółowe omówienie poszczególnych elementów, docelową budowę toru oraz kod programu.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34091

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf065d7bbb0c240e6b93035098445b1f5/
URN
urn:pw-repo:WUTf065d7bbb0c240e6b93035098445b1f5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page