Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study on receiving process of silica-titania sol-gel with 50% molar ratio of SiO2

Patryk Derlukiewicz

Abstract

This work presents synthesis path of silica-titania gel with 50% molar ratio of SiO2. Next steps of synthesis have been shown on the ideological scheme. Mass balance of this process have been elaborated and graphically shown as Sankeys chart. Temperature of calcination has influence on acidity of gel surface. Maximum acidity of surface is achieved while calcinating in 823K. Examined gel was also calcinated in this temperature. Electropositivity and electronegativity of 50% SiO2/50% TiO2 gels surface has been investigated. Gel has been modified by adding to its surface platinum in an amount of 2% by gels weight. Received catalyst has been exposed to quartz lamp which emits UV-VIS radiation. Catalyst activity has been defined. Volume of rising hydrogen has been counted using reaction stoichiometry and assuming that gas is excellent. Volume has been presented based on 1 g of catalyst and 1 h reaction time. In this case volume of generated hydrogen was very high comparing to similar catalytic systems using ruthenium or rhodium. Used assumptions were causes of low accurate result.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Derlukiewicz (FC) Patryk Derlukiewicz,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badania nad otrzymywaniem żelu SiO2-TiO2­ o składzie 50% mol.SiO2
Supervisor
Wincenty Skupiński (FC/DH-EM) Wincenty Skupiński,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Marczewski (FC/CChT) Marek Marczewski,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC) Wincenty Skupiński (FC/DH-EM) Wincenty Skupiński,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Fotoliza wody,fotodysocjacja, energia słoneczna, fotokatalizator, żel krzemowo-tytanowy, domieszkowanie, półprzewodnik, elektronoakceptorowość
Keywords in English
Water photolysis, photodissociation, solar energy, photocatalyst, silica-titania gel, doping, semiconductor, electronegativity
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono etapy syntezy żelu krzemowo-tytanowego o składzie molowym 50% SiO2 / 50% TiO2. Kolejność etapów reakcji pokazano z wykorzystaniem schematu ideologicznego. Opracowano bilans masowy syntezy nośnika i przedstawiono go graficznie za pomocą wykresu Sankey’a. Temperatura kalcynacji żelu ma wpływ na kwasowość powierzchni. Maksimum właściwości kwasowych osiąga kalcynując w 823K i w tej temperaturze prowadzono kalcynację badanego żelu. Zbadano elektronodonorowość i elektronoakceptorowość powierzchni otrzymanej mieszaniny tlenków. Żel o równomolowym stosunku tlenków SiO2/TiO2 modyfikowano domieszkując jego powierzchnię platyną w ilości 2% wag. Pt licząc na masę nośnika. Następnie otrzymany katalizator naświetlano lampą kwarcową emitującą promieniowanie z zakresu UV-VIS. Określono aktywność katalityczną badanego fotokatalizatora w reakcji fotolizy wody. Ilość powstałego wodoru przeliczono zgodnie ze stechiometrią reakcji zakładając, że gaz jest doskonały. Otrzymaną objętość przedstawiono w przeliczeniu na 1 g katalizatora i 1 h reakcji. W rozpatrywanym przypadku otrzymano bardzo dużą ilość wodoru (7,98 cm3 ) w porównaniu do analogicznych układów stosujących zamiast platyny - ruten i rod. Przyjęte założenia były przyczyną otrzymania wyniku mało dokładnego.
File
  • File: 1
    DerlukiewiczPatryk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8505

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf0441b8a3dec49da93b07e92ae584e8b/
URN
urn:pw-repo:WUTf0441b8a3dec49da93b07e92ae584e8b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page