Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

TERRORISM AS A THREAT TO INSTITUTION OF THE COUNTRY IN XXI CENTURY

Michał Bartosiński

Abstract

The title of my Bachelor Thesis is "Terrorism as a threat to the institution of the state in the twenty-first century". I deal with the problem of terrorism. The initial part of the work I describe the genesis of terrorism, as it was created and developed over the centuries. Next, I present examples of terrorist organizations and the attacks made by them in the past. I made the classification of terrorism and it kinds. Then I present the structure and organiza-tion of terrorist organizations, and at the end of the first chapter I present how terrorism affects the economy and society. The second part of my Bachelor Thesis is dedicated to the fight against terrorism. At first I deal with the fight around the world, then what objec-tives did European Union set to combat with this threat and at the end I present how Po-land is dealing with this threat. I did the analysis by the help of number of positions in the literature about terrorism. I also used the articles from the press and websites.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Michał Bartosiński (FASS) Michał Bartosiński,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Terroryzm jako zagrożenie dla instytucji państwa w XXI wieku
Supervisor
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Robert Zajdler (FASS/DPELEP) Robert Zajdler,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
1. Organizacja terrorystyczna. 2. Zamach terrorystyczny. 3. Zwalczanie terroryzmu. 4. Terroryzm jako zagrożenie.
Keywords in English
1. The terrorist organization. 2. The terrorist attack. 3. Fight against terrorism. 4. Terrorism as a threat.
Abstract in Polish
Tytuł mojej pracy to „Terroryzm jako zagrożenie dla instytucji państwa w XXI wieku”. Poruszam w niej problematykę terroryzmu szeroko pojętego. Początkową część pracy poświęcam na opisanie genezy terroryzmu, jak powstawał i rozwijał się na przestrzeni wieków. Kolejno przedstawiłem przykłady organizacji terrorystycznych oraz zamachów przez nich dokonanych. Dokonałem również klasyfikacji terroryzmu oraz przedstawiłem jego rodzaje. Następnie przedstawiam strukturę i zorganizowanie organizacji terrorystycznych, by pod koniec pierwszego rozdziału pracy przedstawić jak terroryzm wpływa na gospodarkę oraz życie społeczeństwa. Druga część pracy poświęcona jest zwalczaniu terroryzmu, początkowo zajmuję się walką na całym świecie, następnie jakie cele postawiła Unia Europejska w walce z tym zagrożeniem a kończę na przedstawieniu problemu terroryzmu w Polsce. Analizy zjawiska dokonałem przy pomocy wielu pozycji w literaturze dotyczących zjawiska terroryzmu. Pomocne okazały się również artykuły w prasie oraz strony internetowe z materiałami poruszającymi ten temat.
File
  • File: 1
    praca_pL_WAiNS_PW_2016_Bartosinski_Michal_254447.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5616

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf039e9464c5d4a54ab78ddd1d3c1035d/
URN
urn:pw-repo:WUTf039e9464c5d4a54ab78ddd1d3c1035d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page