Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Residential building with services on Stalowa Street

Agata Maria Beliniak

Abstract

The theme of the work is the building of residential and commercial constitutes a supplementary in the historical structure of the Praga district. It is surrounded by buildings created in the late nineteenth and early twentieth century. Ul.Stalowa choice as a place to locate the project is the result of the desire to use the neglected part of the capital and pay attention to the development potential of the right-bank Warsaw. The object is related to the overall housing need. Accompanying services and land use around improve the quality of life of the local community. When designing the facility sought to make his architectural expression was not in competition for the existing buildings. The building has entered the environment through networking to its neighboring houses.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Maria Beliniak (FA) Agata Maria Beliniak,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Zabudowa mieszkaniowo-usługowa przy ulicy Stalowej 39
Supervisor
Magdalena Grochulska-Salak (FA/CUDPP) Magdalena Grochulska-Salak,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Małgorzata Sikorska (FA/CUDPP) Małgorzata Sikorska,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001442/L
Reviewers
Ewa Grochowska (FA/CUDPP) Ewa Grochowska,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Magdalena Grochulska-Salak (FA/CUDPP) Magdalena Grochulska-Salak,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Małgorzata Sikorska (FA/CUDPP) Małgorzata Sikorska,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa uzupełniająca, ul.Stalowa, Praga-Północ
Keywords in English
Residential building with services, supplementary building, Stalowa Street, Praga-North
Abstract in Polish
Tematem pracy jest budynek mieszkaniowo-usługowy stanowiący zabudowę uzupełniającą w historycznej strukturze warszawskiej Pragi. Obiekt otaczają kamienice powstałe w końcu XIX i na początku XX wieku. Wybór ul.Stalowej jako miejsca lokalizacji projektu jest wynikiem chęci wykorzystania zaniedbanych części stolicy i zwrócenia uwagi na potencjał rozwojowy prawobrzeżnej Warszawy. Funkcja obiektu jest związana z ogólnym zapotrzebowaniem na lokale mieszkalne. Towarzyszące usługi i zagospodarowanie terenu wokół, mają na celu polepszenie jakości życia lokalnej społeczności. Przy projektowaniu obiektu starano się aby jego wyraz architektoniczny nie stanowił konkurencji dla istniejącej zabudowy. Budynek ma wpisywać się w otoczenie poprzez nawiązywanie do sąsiadujących z nim kamienic.
File
  • File: 1
    242973_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11397

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf02169704634445e82b9f5699c750180/
URN
urn:pw-repo:WUTf02169704634445e82b9f5699c750180

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page