Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Alternative method for input text on a mobile device with iOS system

Marek Truszkowski

Abstract

The goal is to create a mobile keyboard. Input letters takes place in an alternative to the standard "qwerty", namely the keyboard consists of 9 boxes. Each letter can be typed using simple gestures and taps. The keyboard is designed to use with one finger or stylus, which means that you can enter an entire word without lifting your finger from the screen of the smartphone. The keyboard enables continuous monitoring of input characters by displaying them in a special place. The composition of letter is random, including locations on a regular keyboard and frequency of use in English language. Layout can be easily changed using the XML file. The keyboard is written in swift on iOS 8.0 and above. Keyboard is loaded from the XML file. Letters and suggestions have been adapted to the English language. A detailed description includes: structure, design application and implementation. The work contains information about the mobile operating system, used tools, language, and used libraries. All definitions are presented at a level necessary to understand the subject.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Truszkowski (FEIT) Marek Truszkowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Alternatywna metoda wprowadzania tekstu na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemu iOS
Supervisor
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
15/16 (2129)
Reviewers
Piotr Gawrysiak (FEIT/ICS) Piotr Gawrysiak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
klawiatura mobilna, iOS, klawiatura gestykularna, Swift, klawiatura, XML
Keywords in English
Mobile keyboard, iOS, swift, XML, keyboard, gesture keyboard
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie klawiatury mobilnej. Wprowadzanie liter odbywa się w sposób alternatywny do standardowego „qwerty”, mianowicie klawiatura składa się z 9 pól, poszczególne litery wprowadzać można za pomocą gestów jak i kliknięć. Klawiatura przystosowana jest do obsługi jednym palcem, co oznacza ze można wprowadzić cały wyraz nie odrywając palca od ekranu telefonu. Klawiatura daje możliwość ciągłej kontroli wprowadzanych znaków poprzez wyświetlanie ich na specjalnym polu. Układ liter jest losowy z uwzględnieniem miejsca na zwykłej klawiaturze i częstości używania w j.Angielskim. Rozmieszczenie te można zmienić w łatwy sposób za pomocą pliku XML. Klawiatura napisana jest w języku swift na system iOS 8.0 i wyżej. Do wczytania klawiatury wykorzystywany jest plik XML. Znaki i sugestie zostały przystosowane do języka angielskiego. Szczegółowy opis zawiera: strukturę, cele projektowe i ich realizację. Praca zawiera informacje o mobilnym systemie operacyjnym, wykorzystanych narzędziach, języku i wykorzystywanych bibliotekach. Wszystkie definicje zostały przedstawione na poziomie niezbędnym do zrozumienia tematyki.
File
  • File: 1
    inzMarekTruszkowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9924

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTefe9c52ff49b4d0caa31421edf972b3c/
URN
urn:pw-repo:WUTefe9c52ff49b4d0caa31421edf972b3c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page