Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Collecting data from sensors in IoT network

Łukasz Piotr Binkiewicz

Abstract

The aim of this project was designing and implementation of system which would allow to collect data from sensors. The sensor data are sent, using gateway device, to central server where they are stored, used for visualization and shared for other applications. Characteristic IoT protocols are used, which are BLE and MQTT. They take responsibility for managing simple sensors and to forward the data between components of the system. Web application uses technologies and frameworks such as Spring, HTML5, Bootstrap.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Piotr Binkiewicz (FEIT/ICS) Łukasz Piotr Binkiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zbieranie danych z czujników w sieci IoT
Supervisor
Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
77/19 (2670)
Reviewers
Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Henryk Kowalski (FEIT/ICS) Henryk Kowalski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Internet rzeczy, czujniki, MQTT, Aplikacja Internetowa, Java, Spring Framework
Keywords in English
Internet of things, sensors, MQTT, Web application, Java, Spring Framework
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i implementacja systemu, który pozwoliłoby na pobieranie danych z czujników. Następnie przy pomocy urządzenia pełniącego rolę bramy są one przesyłane do centralnego serwera w celu składowania, wizualizacji i udostępniania ich innym aplikacjom. W pracy zostały wykorzystane protokoły charakterystyczne dla Internetu rzeczy takie jak BLE oraz MQTT. Służą one do obsług prostych czujników i transmisji informacji pomiędzy poszczególnymi komponentami. Przy implementacji aplikacji internetowej zostały użyte takie technologie jak Spring, HTML5, Bootstrap.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_Lukasz_Binkiewicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35217

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTefc242528464431d89fdfc69508d58eb/
URN
urn:pw-repo:WUTefc242528464431d89fdfc69508d58eb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page