Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rangefinder in IR band

Piotr Adam Piekarczyk

Abstract

This paper presents a project of Rangefinder in IR band based on cross correlation of noise sequence method. This thesis shows implementation of the transceiver based on transmitting diode Led and receiving photodiode pin also presents practical realization of processing rangefinder signal using software defined radio USRP N210 and Matlab environment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Adam Piekarczyk (FEIT/PE) Piotr Adam Piekarczyk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Dalmierz w paśmie podczerwieni
Supervisor
Krzysztof Kulpa (FEIT/PE) Krzysztof Kulpa,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika i Inżynieria Komputerowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-57
Keywords in Polish
dalmierz, radio programowalne, przetwarzanie sygnalów, podczerwień, korelacja
Keywords in English
rangefinder, software defined radio, signal processing, cross correlation, infrared
Abstract in Polish
W poniższej pracy przedstawiono realizacje dalmierza w paśmie podczerwieni, opartego na metodzie korelacji sekwencji szumowej. Zaprezentowano projekt układu nadawczo-odbiorczego opartego na nadawczej diodzie LEI) i odbiorczej fotodiodzie pin oraz praktyczną realizację przetwarzania sygnału dalmierza przy pomocy radia programowalnego USRP N210 oraz środowiska Matlab.
File
  • File: 1
    Dalmierz w pasmie podczerwieni_.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTefad1a48533745fb827091fa6531dd57/
URN
urn:pw-repo:WUTefad1a48533745fb827091fa6531dd57

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page