Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile friendly web information exchange service for medical clinics

Rafał Mateusz Trojak

Abstract

This thesis describes web information exchange service dedicated for medical clinics. Its first part contains explanation of design requirements from graphical user interface side, as well as from execution logic side. Tools and technologies used to develop this service are also listed in this thesis, along with explanation of their choice. Document contains logical and functional project of implemented application, with consideration of additional requirements such as being mobile friendly and secure. Author explained most common dangers threatening applications as described, and proposed sample methods of protecting from them. For storing data used by application, dedicated relational was implemented, and also described in thesis, including explanation of best practices in database development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Mateusz Trojak (FEIT) Rafał Mateusz Trojak,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Przyjazny urządzeniom mobilnym internetowy serwis informacji medycznej dla przychodni
Supervisor
Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
witryna, przychodnia, WWW, php, baza danych, SQL, bezpieczeństwo, wstrzykiwanie SQL, przechwytywanie sesji, ustalanie sesji, design, mobilność, bootstrap, HTML, CSS
Keywords in English
site, clinic, WWW, php, database, SQL, security, SQL injection, session hijacking, session fixation, design, mobility, bootstrap, HTML, CSS
Abstract in Polish
Praca opisuje internetowy serwis wymiany informacji medycznej dla przychodni. W pierwszej części pracy opisane zostały wymagania stawiane takiemu projektowi od strony graficznego interfejsu użytkownika i logiki pracy. Strona jest przejrzysta, do sprawnego załadowania nie wymaga szybkiego transferu danych, a funkcje przez nią oferowane są jednoznaczne i jasno zaprezentowane. Przedstawiono również technologie i narzędzia wykorzystane przy implementacji serwisu, wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Dalsza część pracy przedstawia projekt funkcjonalny i logiczny aplikacji, z uwzględnieniem dostosowania jej warstwy prezentacji do wymagań urządzeń mobilnych, co było jednym z warunków realizacji projektu. W dokumencie opisane zostały niebezpieczeństwa, na jakie narażone są aplikacje tego typu, oraz kroki podjęte w celu mitygacji ryzyka z nimi związanego. Omówiono zasady działań złośliwych wycelowanych w podobne serwisy i przedstawiono z przykładami metody zabezpieczania się przed nimi. Serwis ma służyć również przechowywaniu i manipulacji danymi wrażliwymi, stąd ten element pracy jest niezwykle ważny. Do przechowywania danych została użyta odpowiednio zaprojektowana baza danych, spełniająca wszystkie założenia projektowe. Projekt bazy również został zawarty w pracy, z uwzględnieniem wymagań jej stawianych i dobrych praktyk stosowanych w projektowaniu relacyjnych baz danych.
File
  • File: 1
    praca_pI_WEITI_PW_2016_Trojak_Rafał_252783.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13137

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTefacbf51fc3c47a68a311d778172ac80/
URN
urn:pw-repo:WUTefacbf51fc3c47a68a311d778172ac80

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page