Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction project of a steel industrial hall with two extensions and a 20 ton workstation bridge crane

Michał Andrzej Grabiński

Abstract

The subject of the thesis is a construction project of a steel industrial hall with two symmetrical extensions. Load-bearing structure consist of 13 steel main frames spaced every 6 meters. Outside dimensions in axes are 72,0x42,0 meters. The project is based on draft issued by Division of Metal Structures, Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology, in 2016. In the central nave a lattice girder that is pinned to the columns is elevated. The girder is made of two identical shipping elements composed of two chords made of HEA profiles, posts and braces from square hollow sections. On top of upper chord’s joints purlins made of IPE 220 profile are placed. The columns of the central nave are created from two, rigidly attached parts – the upper, single-member part and the lower, double-member part. The single-member segment is made of HEB 200 profile and is connected to the outer branch of the lower part of the column. The double-member segment consists of two HEB 200 profiles spacing 1,0 meter, connected together with N-shaped lacing made of L 120x120x12 equal leg angles. On top of the inner branch a crane girder, designed accordingly to a separate project, is placed. Load-bearing construction of the extensions’ roofs is based on lattice girder beam, made entirely of square hollow sections. The lattice girder beams are connected with the inner columns by structural screws. On top of upper chord’s joints purlins made of IPE 220 profile are placed. The outer columns are made of HEB 180 profiles. Columns are grounded on pad foundations. The joint is constructed as rigid along the plane of the steel main frame and as pinned along the plane of the long walls. The outer walls are made from Promisol 2003 BI sandwich wall panels, and the roofing is made from Ondatherm 1001 T sandwich roof panels. The thesis consists of technical specification, load specification, structural analysis, sizing and dimensioning of elements and joints, construction drawings. Structural calculations were developed in Autodesk Robot Structural Analysis 2016 and author’s own spreadsheets.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Andrzej Grabiński (FCE) Michał Andrzej Grabiński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
projekt hali stalowej przemysłowej z dwiema przybudówkami oraz suwnicą o udźwigu 20 ton
Supervisor
Jarosław Wójt (FCE/ICE) Jarosław Wójt,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4314
Reviewers
Jarosław Wójt (FCE/ICE) Jarosław Wójt,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcje metalowe, hala przemysłowa, dźwigar kratowy, płatew, suwnica, słup dwugałęziowy
Keywords in English
steel structures, industrial hall, lattice girder, purlin, workstation bridge crane, double-member column
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt konstrukcji stalowej hali przemysłowej z dwiema symetrycznymi przybudówkami. Konstrukcję nośna budynku zaprojektowano z 13 stalowych układów poprzecznych w rozstawie 6,0m, połączonych systemem stężeń. Wymiary zewnętrzne konstrukcji w osiach wynoszą 72,0x42,0m. Projekt wykonano na podstawie tematu wydanego w Zespole Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 2016 roku. W nawie głównej zaprojektowano dźwigar kratowy oparty przegubowo na słupach. Dźwigar składa się z dwóch symetrycznych elementów wysyłkowych o pasach z profili HEA oraz skratowań i słupków z rur kwadratowych. W węzłach górnego pasa opiera się płatwie dachowe z profili IPE 220. Słupy nawy głównej składają się z dwóch, sztywno połączonych części – górnej jednogałęziowej i dolnej dwugałęziowej. Segment jednogałęziowy wykonany jest z profilu HEB 200 i łączy się z zewnętrzną gałęzią dolnej części słupa. Segment dwugałęziowy składa się z dwóch profili HEB 200 w rozstawie 1,0m, połączonych skratowaniami typu N z kątowników równoramiennych L 120x120x12. Nad wewnętrzną gałęzią słupa umieszcza się belkę podsuwnicową (wg odrębnego projektu). Konstrukcja dachu przybudówek rozwiązana jest w oparciu o rygle kratowe wykonane w całości z rur kwadratowych. Rygle kratowe łączone są ze słupami wewnętrznymi poprzez śruby. W węzłach górnego pasa opiera się płatwie dachowe z profili IPE 220. Słupy zewnętrzne z profili HEB 180. Słupy posadawia się w gruncie poprzez stopy fundamentowe. Zaprojektowano połączenie sztywne w płaszczyźnie układu poprzecznego oraz przegubowe wzdłuż ściany podłużnej. Ściany zewnętrzne wykonuje się z płyt warstwowych Promisol 2003 BI, a pokrycie dachu z płyt warstwowych Ondatherm 1001 T. Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, zebranie obciążeń, obliczenia statyczne, wymiarowanie przekrojów i połączeń, rysunki. Obliczenia wykonano przy pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis 2016 oraz własnych arkuszy kalkulacyjnych.
File
  • File: 1
    Praca-inżynierska-Grabiński-Michał-243593.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11784

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef7feec4050740fc98e38fd23de90e97/
URN
urn:pw-repo:WUTef7feec4050740fc98e38fd23de90e97

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page