Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Extension of the Fracture Helper in the Reactor Module of 3ds Max

Grzegorz Zacharczuk

Abstract

The aim of this thesis is to design and to implement the tool that extends Fracture helper in the reactor module of 3DS Max. The implemented tool speeds up the creation of animations of falling apart of buildings and walls, made of bricks. The effect of speeding up is achieved through the automation of bricks objects construction process based on simple models and parameters set up by the user. The tool has a graphical user interface and was implemented in Max Script.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Zacharczuk (FEIT/ICS) Grzegorz Zacharczuk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rozbudowa obiektu Fracture w module reactor programu 3DS Max
Supervisor
Cezary Stępień (FEIT/ICS) Cezary Stępień,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000726
Keywords in Polish
3DS Max, reactor, obiekt pomocniczy Fracture, Rigid Body
Keywords in English
3DS Max, reactor, Fracture helper object, Rigid Body
Abstract in Polish
W pracy zaprojektowano i zaimplementowano narzędzie rozbudowujące obiekt pomocniczy Fracture z modułu reactor programu 3DS Max. Wykonane narzędzie przyspiesza znacznie tworzenie animacji rozpadania się prostych budynków i ścian złożonych z cegieł. Skrócenie czasu powstawania animacji wynika głównie z automatyzacji procesu budowania obiektów ceglanych na podstawie prostych obiektów wzorcowych i parametrów ustawianych przez użytkownika. Narzędzie to posiada graficzny interfejs i zostało napisane w języku MaxScript.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef7b2a9378414bc8947d756d223cf0eb/
URN
urn:pw-repo:WUTef7b2a9378414bc8947d756d223cf0eb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page