Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt pasywnego domu jednorodzinnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

Magdalena Dąbrowska

Abstract

The first part of the work is a general description of the designed house. The most important assumptions for the design of passive buildings, requirements set for the NF15 standard and solutions adopted at work are presented. There are also described the requirements and facilities which allow people with disabilities to comfortable use of the building. Another point is description of the technological solution adopted - the Izodom 2000 system. The main principles of constructing buildings in this system are described, as well as the advantages and disadvantages. In the next chapter there is a technical description of the building, containing basic information about structural and non-structural elements. This part also includes a description of the installations adopted. Then, there are loads affecting to the building calculations and also static calculations and calculations of wall, beam and lintel. The roof structure consisting of repetitive truss girders is also calculated. The fifth chapter presents the results of energy calculations for a house in the passive standard. In the last part, comparative cost estimates for the designed building in the Izodom system or traditional technology were made
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Magdalena Dąbrowska (WIL) Magdalena Dąbrowska Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Projekt pasywnego domu jednorodzinnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
Promotor
Szymon Firląg (WIL/IIB) Szymon Firląg Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
09-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
91+załączniki
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5228
Recenzenci
Szymon Firląg (WIL/IIB) Szymon Firląg Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Arkadiusz Węglarz (WIL/IIB) Arkadiusz Węglarz Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
dom parterowy, dom pasywny, osoba niepełnosprawna, kosztorys, Izodom
Słowa kluczowe w języku angielskim
one-story house, passive house, physically disabled person, cost estimate, Izodom
Streszczenie w języku polskim
Pierwszą część pracy stanowi ogólny opis projektowanego domu. Przedstawione są najważniejsze założenia projektowania budynków pasywnych, wymagania stawiane standardowi NF15 oraz rozwiązania przyjęte w pracy. Opisane są także wymogi i udogodnienia, które pozwalają na komfortowe użytkowanie budynku przez osoby niepełnosprawne. Kolejnym punktem jest opis przyjętego rozwiązania technologicznego, czyli systemu Izodom 2000. Przytoczono tu główne zasady wznoszenia budowli w tym systemie oraz przedstawiono wady i zalety. W kolejnym rozdziale znajduje się opis techniczny budynku zawierający podstawowe informacje o elementach konstrukcyjnych oraz niekonstrukcyjnych. W części tej znajduje się także opis przyjętych instalacji. Następnie przedstawione są obliczenia dotyczące obciążeń oddziałujących na budynek oraz obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji ścian, podciągów i nadproży z elementów nośnych. Zwymiarowana jest także konstrukcja dachu składająca się z powtarzalnych wiązarów kratownicowych. W rozdziale piątym przedstawiono wyniki obliczeń energetycznych dla domu w standardzie pasywnym. W ostatniej części sporządzono kosztorysy porównawcze dla budynku wzniesionego w systemie Izodom bądź technologii tradycyjnej
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inżynierska-Dąbrowska_Magdalena-276509.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31155

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef6d8f1842304037b79465c9e4b347e8/
URN
urn:pw-repo:WUTef6d8f1842304037b79465c9e4b347e8

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony