Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a passive single-family house adapted to the needs of a physically disabled member

Magdalena Dąbrowska

Abstract

The first part of the work is a general description of the designed house. The most important assumptions for the design of passive buildings, requirements set for the NF15 standard and solutions adopted at work are presented. There are also described the requirements and facilities which allow people with disabilities to comfortable use of the building. Another point is description of the technological solution adopted - the Izodom 2000 system. The main principles of constructing buildings in this system are described, as well as the advantages and disadvantages. In the next chapter there is a technical description of the building, containing basic information about structural and non-structural elements. This part also includes a description of the installations adopted. Then, there are loads affecting to the building calculations and also static calculations and calculations of wall, beam and lintel. The roof structure consisting of repetitive truss girders is also calculated. The fifth chapter presents the results of energy calculations for a house in the passive standard. In the last part, comparative cost estimates for the designed building in the Izodom system or traditional technology were made
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Dąbrowska (FCE) Magdalena Dąbrowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt pasywnego domu jednorodzinnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
Supervisor
Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
91+załączniki
Internal identifier
DIL-5228
Reviewers
Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
dom parterowy, dom pasywny, osoba niepełnosprawna, kosztorys, Izodom
Keywords in English
one-story house, passive house, physically disabled person, cost estimate, Izodom
Abstract in Polish
Pierwszą część pracy stanowi ogólny opis projektowanego domu. Przedstawione są najważniejsze założenia projektowania budynków pasywnych, wymagania stawiane standardowi NF15 oraz rozwiązania przyjęte w pracy. Opisane są także wymogi i udogodnienia, które pozwalają na komfortowe użytkowanie budynku przez osoby niepełnosprawne. Kolejnym punktem jest opis przyjętego rozwiązania technologicznego, czyli systemu Izodom 2000. Przytoczono tu główne zasady wznoszenia budowli w tym systemie oraz przedstawiono wady i zalety. W kolejnym rozdziale znajduje się opis techniczny budynku zawierający podstawowe informacje o elementach konstrukcyjnych oraz niekonstrukcyjnych. W części tej znajduje się także opis przyjętych instalacji. Następnie przedstawione są obliczenia dotyczące obciążeń oddziałujących na budynek oraz obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji ścian, podciągów i nadproży z elementów nośnych. Zwymiarowana jest także konstrukcja dachu składająca się z powtarzalnych wiązarów kratownicowych. W rozdziale piątym przedstawiono wyniki obliczeń energetycznych dla domu w standardzie pasywnym. W ostatniej części sporządzono kosztorysy porównawcze dla budynku wzniesionego w systemie Izodom bądź technologii tradycyjnej
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska-Dąbrowska_Magdalena-276509.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31155

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef6d8f1842304037b79465c9e4b347e8/
URN
urn:pw-repo:WUTef6d8f1842304037b79465c9e4b347e8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page