Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Software library of extraction and comparison tools for MPEG-7 descriptors

Krzysztof Lech Kucharski

Abstract

This document provides exhaustive description of program library containing MPEG-7 digital images descriptors extraction and comparison tools, which is a practical part of this work. Description itself includes theoretical fundamentals, assumptions and requirements of the project, library design stages leading to the final version, characteristics of custom sample interfaces for user-library communication and testing process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Lech Kucharski (FEIT) Krzysztof Lech Kucharski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Biblioteka narzędzi wyznaczania i porównywania deskryptorów MPEG-7
Supervisor
Grzegorz Galiński (FEIT/IRMT) Grzegorz Galiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Bobiński (FEIT/IRMT) Piotr Bobiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Galiński (FEIT/IRMT) Grzegorz Galiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
oprogramowanie, biblioteka, MPEG-7, narzędzia, deskryptory, wyznaczanie, porównywanie, obrazy,
Keywords in English
software, library, MPEG-7, tools, descriptors, extraction, comparison, images
Abstract in Polish
W dokumencie zawarto opis biblioteki programistycznej zawierającej narzędzia służące do wyznaczania i porównywania deskryptorów MPEG-7 związanych z obrazami cyfrowymi, która jest przedmiotem części praktycznej pracy. Opis ten zawiera podstawy teoretyczne, założenia oraz wymagania związane z realizacją biblioteki, etapy projektowania prowadzące do stworzenia ostatecznej wersji, wykonane interfejsy pośredniczące do komunikacji biblioteki z użytkownikiem oraz proces testowania.
File
  • File: 1
    252950-Krzysztof_Lech_Kucharski-Biblioteka_narzedzi_wyznaczania_i_porownywania_deskryptorow_MPEG7.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9717

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef60a528e28e49d7b5c054d85231288a/
URN
urn:pw-repo:WUTef60a528e28e49d7b5c054d85231288a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page