Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

ANALYSIS AND ADJUSTMENT OF ELECTRIC VEHICLE’S SPEED DURING A HIGHWAY JOURNEY UNDER STOCHASTICALLY VARIABLE LOAD CONDITIONS

Marek Stanisław Kalinowski

Abstract

Electric vehicles, especially cars are nowadays getting more and more popular. They are claimed to be the cure for smog and air pollution. Electric motors are more quiet, more efficient and more reliable than internal combustion engines. The biggest issue connected with electric vehicles is their range. In most cases it is enough for a city purposes, where the daily mileage is up to 100 km. Things get complicated when we want to leave the city for a longer journey. Then the necessity of charging the battery every for example 300 km, can be exhaustive, as well as it elongates the time of travel. My work connects the problem of possible travel distance maximization with partly automation. I have prepared a simulation in Matlab-Simulink software, that basing on the state of charge of the car battery and the energy consumption under stochastically changing slope of the road, controls the vehicle’s speed in order to get to the charging station. I also check if better is to have a small battery pack, spending less time on one charging, or bigger battery pack, but with less stops for charge.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Stanisław Kalinowski (FACME) Marek Stanisław Kalinowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza i dobór prędkości jazdy samochodu elektrycznego w jeździe drogami szybkiego ruchu w warunkach stochastycznie zmiennego obciążenia
Supervisor
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2152
Reviewers
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Yuhua Chang (FACME/ICME) Yuhua Chang,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
samochód elektryczny, tempomat, maksymalizacja zasięgu, autonomizacja
Keywords in English
electric vehicle, cruise control, range maximization, automation
Abstract in Polish
Pojazdy elektryczne, zwłaszcza samochody stają się coraz bardziej popularne. Uważa się je za sposób na walkę ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza. Silniki elektryczne są cichsze, bardziej wydajne i niezawodne niż silniki spalinowe, jednak największym problemem związanym z pojazdami elektrycznymi jest ich zasięg. W większości przypadków jest on wystarczający do celów miejskich, gdzie dzienny przebieg wynosi do 100 km. Sprawy komplikują się, gdy chcemy wyjechać z miasta w dłuższą podróż. Wtedy konieczność ładowania akumulatora co np. 300 km może być wyczerpująca, jak również wydłuża czas podróży. Moja praca łączy problem ewentualnej maksymalizacji odległości na jednym ładowaniu z częściową automatyzacją. Przygotowałem symulację w programie Matlab-Simulink, która na podstawie stanu naładowania akumulatora samochodowego i zużycia energii przy stochastycznie zmieniającym się nachyleniu drogi, steruje prędkością pojazdu, aby dojechał do stacji ładowania. Sprawdzam również, czy lepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie małego akumulatora i spędzanie mniej czasu na jednym ładowaniu, czy większego akumulatora, ale z mniejszą liczbą przerw na ładowanie.
File
  • File: 1
    Marek_Kalinowski-praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34630

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef6091368b2648d994a6c3d753853341/
URN
urn:pw-repo:WUTef6091368b2648d994a6c3d753853341

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page