Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Notification system using mobile devices

Marcin Janusz Jeleński

Abstract

The subject of this engineering thesis is a notification system delivering messages using mobile devices, as an example. ​A multitude of services enabling efficient communication, and the lack of available tools giving the possibility of using existing monitoring systems have become the reason for creation of this project. During implementation server receiving events and sending messages through a number protocols was created. The system is capable of adding another notification services and event sources in the form of plugins. ​Moreover, the mobile application was programmed for Android platform. As an example integration with Icinga was shown, where data about monitored services are transmitted as push notifications (Google Cloud Messaging) and as short messages ­ SMS (through Nexmo services).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Janusz Jeleński (FEIT) Marcin Janusz Jeleński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System powiadamiania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
Supervisor
Waldemar Grabski (FEIT/ICS) Waldemar Grabski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
23/16 (2137)
Reviewers
Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Waldemar Grabski (FEIT/ICS) Waldemar Grabski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
​Urządzenia Mobilne, Monitorowanie, Powiadomienia.
Keywords in English
Mobile Devices, Monitoring, Push Notifications.
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest system powiadamiania i przekazywania powiadomień do użytkowników z wykorzystaniem m.in. urządzeń mobilnych. Mnogość usług umożliwiających coraz sprawniejszą komunikację, a także brak dostępnych na rynku narzędzi pozwalających na wykorzystanie istniejących systemów monitorujących stały się powodem stworzenia tego projektu. W czasie implementacji wykonano serwer odbierający zdarzenia oraz przesyłający komunikaty z wykorzystaniem różnych protokołów. System posiada mechanizmy dodawania kolejnych usług powiadamiania oraz źródeł w formie wtyczek. Ponadto wykonana została aplikacja na platformę Android. Jako przykład przedstawiono integrację z systemem Icinga, z którego informacje o monitorowanych usługach przekazywane są w postaci powiadomień (Google Cloud Messaging) oraz wiadomości tekstowych SMS (za pośrednictwem serwisu Nexmo).
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - system powiadamiania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9762

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef602b5454de4bdf9e7db88daa6bb543/
URN
urn:pw-repo:WUTef602b5454de4bdf9e7db88daa6bb543

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page