Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Zbrodnia katyńska jako przedmiot manipulacji politycznej

Iwona Anna Malczyk

Abstract

The topic of this thesis is “Katyn massacre as an object of political manipulation“. It describes the problematic aspects of Katyn and lie that arose in 1943 along with discovery of Polish captives mass grave. It also depicts situation in Kozielsk, Starobielsk and Ostaszkow camps, concealment of massacre, Polish, Soviet, German goverments' and western countries' reactions about the information of Polish officers' remains. The dissertation gives a closer look at the Polish-Russian relations 70 years after exposure of the massacre.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Iwona Anna Malczyk (WAiNS) Iwona Anna Malczyk Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Zbrodnia katyńska jako przedmiot manipulacji politycznej
Promotor
Marek Jakubiak (WAiNS/ZNAiBA) Marek Jakubiak Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
07-10-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Piotr Jermakowicz (WAiNS/ZNAiBA) Piotr Jermakowicz Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Marek Jakubiak (WAiNS/ZNAiBA) Marek Jakubiak Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Katyń, zbrodnia Katyńska, II wojna światowa
Słowa kluczowe w języku angielskim
Katyn, Katyn massacre, Second World War
Streszczenie w języku polskim
Tematem tej pracy jest „Zbrodnia Katyńska jako przedmiot manipulacji politycznej”. Przedstawiono problematykę Katynia oraz kłamstwa, które narodziło się w 1943 roku wraz z odnalezieniem masowych grobów polskich jeńców. Zaprezentowane zostały opisy sytuacji w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, zatajanie zbrodni oraz reakcja rządu polskiego, rządu sowieckiego, rządu niemieckiego, jak również reakcja państw zachodnich na wiadomość o odnalezieniu zwłok polskich oficerów. W powyższej pracy zostały także przybliżone relacje polsko-rosyjskie po upływie 70 lat od ujawnienia zbrodni.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Iwona Malczyk praca dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13305

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef355192c9e442c180d31978e01e8c1e/
URN
urn:pw-repo:WUTef355192c9e442c180d31978e01e8c1e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony