Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wentylacji i klimatyzacji dla sali operacyjnej

Barbara Antonina Niedzińska

Abstract

Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest „Projekt wentylacji i klimatyzacji dla sali operacyjnej”. Praca dyplomowa składa się z części teoretycznej oraz części projektowej. Dla jasnego zobrazowania problematyki pracy, w części teoretycznej omówione zostały zagadnienia dotyczące zagrożeń wewnątrzszpitalnych oraz wymagań stawianych systemom wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia. Odpowiedni proces przygotowania i rozdziału powietrza w pomieszczeniach bloku operacyjnego, prowadzi do ograniczenia ilości zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym, co zapobiega zawisku zakażeń pooperacyjnych. Ze względu na obszerność zagadnienia, jakim jest właściwe zaprojektowanie systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach wymagających wysokiej czystości mikrobiologicznej, gazowej i pyłowej, we wstępie przedstawiono krótki opis sposobu utrzymania wymaganych parametrów powietrza. Drugą część pracy stanowi projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji komfortowej o stałej ilości powietrza wentylacyjnego w ciągu roku dla nowoprojektowanego szpitala znajdującego się w Warszawie, przy ulicy Brazylijskiej 19. Projekt obejmuje pomieszczenie sali operacyjnej neurochirurgicznej. Zakres projektu zawiera: opis techniczny, obliczenia, dobór urządzeń, rysunki, załączniki i karty katalogowe. Opis techniczny zawiera informacje dotyczące założeń projektowych i proponowanych rozwiązań. Dobór urządzeń przeprowadzono w oparciu o wykonane obliczenia. Praca zakończona jest uwagami ogólnymi, w których zawarte zostały wytyczne dotyczące zalecanych materiałów, ochrony przecwipożarowej i wymagań akustycznych.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Barbara Antonina Niedzińska (FEE) Barbara Antonina Niedzińska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Grzegorz Kubicki (FEE/DHV) Grzegorz Kubicki,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Kubicki (FEE/DHV) Grzegorz Kubicki,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja, klimatyzacja, sala operacyjna, zagrożenia wewnątrzszpitalne
File
  • File: 1
    PRACA_INŻYNIERSKA_BARBARA_NIEDZIŃSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32586

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef1f8c7afc70423cab6c965b55a910db/
URN
urn:pw-repo:WUTef1f8c7afc70423cab6c965b55a910db

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page