Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

COMMERCIAL REAL ESTATE MANAGEMENT AS PART OF THE REAL ESTATE MARKET

Anna Paulina Jarmołowicz

Abstract

The purpose of the thesis is to analyze the aspects of commercial real estate management in regard to the subject of the real estate market. The first two chapters touch upon the topics mainly connected with classification of basic terms in the sphere of property right, types and functions of real estate and the commercial real estate market. The last chapter presents theoretical and practical basics of real estate management, and operational management applied by a real estate operator, more broadly. The final part of the thesis includes the analysis and author’s own conclusions concerning the commercial real estate market.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Paulina Jarmołowicz (FASS) Anna Paulina Jarmołowicz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI ELEMENTEM RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Supervisor
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sebastian Sikorski (FASS/DALPP) Sebastian Sikorski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
nieruchomość komercyjna, zarządzanie, rynek nieruchomości komercyjnych
Keywords in English
commercial property, management,commercial real estate market
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest analiza zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w odniesieniu do pojęcia rynku nieruchomości. W pierwszych dwóch rozdziałach poruszane są tematy głównie związane z klasyfikowaniem podstawowych pojęć związanych z prawem rzeczowym, rodzajami i funkcjami nieruchomości oraz rynkiem nieruchomości komercyjnych. Ostatni rozdział szerzej omawia teoretyczne oraz praktyczne podstawy zarządzania nieruchomościami i zarządzania operacyjnego stosowane przez zarządcę nieruchomości. W zakończeniu pracy zawarta została analiza oraz własne wnioski na temat zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.
File
  • File: 1
    2016-04-16 - Praca licencjacka Anna Jarmolowicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11274

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef1b451b81f3471e8c5b0c40b0004c44/
URN
urn:pw-repo:WUTef1b451b81f3471e8c5b0c40b0004c44

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page