Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Building Knowledge Based Engineering application to support the conceptual stage of the spatial frame design process

Maciej Franciszek Mazik

Abstract

Currently, with the development of computer technologies, the aim is to help improve the efficiency of an engineer's work. This is done with the use of special software, assisting constructors in the design process and computational simulation. Additionally, there are applications to automate individual stages of designing. These programmes are based on the idea of KBE (Knowledge Based Engineering), with a goal to accelerate and support the work of an engineer in the course of the design process. The application presented herein is to streamline the process of establishing a spatial framework at the stage of development and endurance testing of the model. The programme has been written in the language Visual Basic, and integrates with SolidWorks Corporation software. It contains a user interface which allows the designing of a wire-frame model on a spatial system of coordinates. Next, to a network of sections (representation of the wire-frame model), the designer is able to add a number of geometrical values, with the external load application and anchorage also. The next step is to select the material and export the information which describes the model to the programme SolidWorks (SW). The model is drawn with the proper profiles in SW using macros provided by the producer, then the MES simulation is launched from a bookmark, which adds the net, the material and initiates the simulation. In case of any alterations: elements of the model, profile, external load or anchoring, the constructor can change them in the application, then export this once again to SolidWorks.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Franciszek Mazik (FACME) Maciej Franciszek Mazik,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Budowa aplikacji Knowledge Based Engineering do wspomagania koncepcyjnego etapu procesu projektowania ramy przestrzennej
Supervisor
Jerzy Pokojski (FACME/IMDF) Jerzy Pokojski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
61
Internal identifier
SIMR; D-2018
Reviewers
Grzegorz Linkiewicz (FACME/IMDF) Grzegorz Linkiewicz,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Visual Basic, SolidWorks, ramy przestrzenne
Keywords in English
Visual Basic, SolidWorks, spatial frames
Abstract in Polish
Obecnie, dzięki rozwojowi techniki komputerowej, dąży się do uefektywnienia pracy inżyniera. Do tego celu stosuje się oprogramowanie inżynierskie, które wspomaga konstruktora przy projektowaniu oraz symulacji obliczeniowej. Dodatkowo istnieją aplikacje, które automatyzują pojedyncze etapy procesów projektowych. Programy te opierają się na idei KBE (Knowledge Based Engineering) i mają za zadanie przyspieszyć oraz wspomóc pracę inżyniera w procesie projektowym. Przedstawiona w pracy aplikacja odpowiada za uefektywnienie procesu powstawania ramy przestrzennej na etapie tworzenia oraz testowania wytrzymałościowego modelu. Program został napisany w języku Visual Basic oraz został zintegrowany z oprogramowaniem firmy SolidWorks Corporation. W aplikacji znajduje się interfejs użytkownika pozwalający na narysowanie ramy w postaci modelu drutowego w przestrzennym układzie współrzędnych. Następnie, do siatki odcinków (reprezentacja modelu drutowego) projektant ma możliwość dodania szeregu innych danych geometrycznych oraz przyłożenia obciążenia zewnętrznego i zamocowania. W kolejnym kroku użytkownik wybiera materiał oraz eksportuje dane dotyczące modelu do oprogramowania SolidWorks (SW). Przy użyciu makr udostępnionych przez producenta, w programie SW rysowany jest model z odpowiednimi profilami, następnie uruchamiana jest zakładka symulacja MES, w której nadawana jest siatka, materiał oraz zostaje uruchomiona symulacja. W przypadku jakichkolwiek zmian: elementów modelu, profilu, przyłożenia obciążeń zewnętrznych lub zamocowań, konstruktor zmienia je w aplikacji, a następnie ponownie eksportuje do oprogramowania SolidWorks.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 30388

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeef0178dad924e349724cb13c15df6db/
  URN
  urn:pw-repo:WUTeef0178dad924e349724cb13c15df6db

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard