Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study on the possibility of multiple use of the [Amim][Br] ionic liquid for dissolution of chitin particles

Patrycja Kinga Selerska

Abstract

The aim of the work was to investigate possibility of multiply use of ionic liquid for dissolution of chitin. Chitin was dissolved in ionic liquid ([Amim][Br]) and regenerated with water. Water was evaporated to regenerate ionic liquid and the ionic liquid was used in the next cycle experiments. Three cycles of experiments were performed. Changes in [Amim][Br] was examined on the basis of FTIR spectra, while changes in regenerated chitin was examined on the basis of FTIR spectra and SEM observations. The FTIR spectra of [Amim][Br] showed no significant changes, what means that the ionic liquid did not changed its structure and can be reused several times. Additionally the FTIR spectra of chitin were very close to the spectrum of untreated chitin. The SEM photographs indicate increased in external surface of particles. The particles become more branched and irregular from cycle to cycle. The only downside of the process is the extension of washing out time of chitin and increase in amount of water used. In the last cycle approximately 3 times more water was used than the first cycle. Experiments indicated that [Amim][Br] is a good solvent for α-chitin, and can be reused several times. This work has been supported by the budget sources for The National Centre for Science (Poland), Grant no. DEC-2013/09/B/ST8/00144
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Kinga Selerska (FCPE) Patrycja Kinga Selerska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie możliwości wielokrotnego stosowania cieczy jonowej [Amim][Br] do rozpuszczania chityny
Supervisor
Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
28
Internal identifier
DICHP-2498
Reviewers
Łukasz Makowski (FCPE/DCRED) Łukasz Makowski,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
chityna, ciecze jonowe, [Amim][Br] (bromek 1-allilo-3-metyloimidazoliowy)
Keywords in English
chitin, ionic liquids, [Amim][Br] (1-Allyl-3-methylimidazolium bromide)
Abstract in Polish
Celem pracy było zbadanie możliwości wielokrotnego wykorzystania cieczy jonowej [Amim][Br] do rozpuszczenia chityny oraz określenie możliwości jej regeneracji. W badaniu użyto ciecz jonową [Amim][Br], w której rozpuszczono α-chitynę. Ciecz jonową zregenerowano przez odparowanie wody. Zmiany zachodzące w cieczy jonowej obserwowano na podstawie widma FTIR. Chitynę zregenerowano wodą i poddano badaniom widm FTIR oraz wykonano zdjęcia SEM. Cały proces powtórzono trzykrotnie. Stwierdzono na podstawie widma FTIR, że ciecz jonowa po procesie regeneracji nie zmienia swojej budowy oraz struktury; grupy funkcyjne są jednakowe jak w czystej cieczy. Widma FTIR niemodyfikowanej chityny i chityny po cyklach badań nie wykazały znaczących zmian. Oznacza to, że ciecz jonowa [Amim][Br] jest dobrym rozpuszczalnikiem dla α-chityny, a ponadto posiada zdolność do regeneracji. Jej użycie, mimo wysokiej ceny zakupu, może stać się opłacalne dla procesu technologicznego. Istotna wadą był wydłużający się czas odmywania chityny z pozostałości cieczy jonowej oraz rosnąca ilość zużytej wody. W ostatnim cyklu do regeneracji wykorzystano ok. trzykrotnie więcej wody niż podczas pierwszego cyklu. Zdjęcia SEM chityny wskazują na co raz silniejsze zdolności cieczy jonowej do modyfikowania struktury cząsteczek chityny wraz z kolejnymi cyklami. Z cyklu na cykl cząsteczki stawały się bardziej rozgałęzione i nieregularne. Dzięki większemu pofałdowaniu chityny powiększa się jej dostępna powierzchnia, co zwiększa szanse na jej przemysłowe zastosowanie np. jako nośnika dla enzymów. Niniejsza praca była finansowana z budżetu Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu nr. DEC-2013/09/B/ST8/00144
File
  • File: 1
    Patrycja Selerska_praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8985

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeec857df3e65466cb1769213aac5a366/
URN
urn:pw-repo:WUTeec857df3e65466cb1769213aac5a366

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page