Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the geospatial forensic analysis module for identifying unsubs by their phones’ BTS logins

Bartosz Zaniewski

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Zaniewski (FGC) Bartosz Zaniewski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie modułu geoprzestrzennych analiz kryminalistycznych do typowania podejrzanych na podstawie logowań telefonów do stacji bazowych
Supervisor
Anna Fiedukowicz (FGC/DC) Anna Fiedukowicz,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geoinformatyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Wyszomirski (FGC/DC) Michał Wyszomirski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Fiedukowicz (FGC/DC) Anna Fiedukowicz,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
analiza przestrzenna, analiza kryminalistyczna, kryminalistyka, stacje bazowe, telefony komórkowe
Keywords in English
spatial analysis, forensic analysis, forensics, base transceiver stations, mobile phones
File
  • File: 1
    Bartosz_Zaniewski_Praca_Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27434

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTee73f73d6d8240e59b910ba133cfbcb2/
URN
urn:pw-repo:WUTee73f73d6d8240e59b910ba133cfbcb2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page