Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Interactive Top-down Parser Generator

Jarosław Beczek

Abstract

The thesis describes the realisation of interactive top-down parser generator, a handy tool that enables the end user to experiment with grammars and top-down parsers for simple context- free languages. The application consists of three main components: interactive grammar editor, the LLParserGenerator library and the generated parser. The first component accepts a metasyntax similar to EBNE. It is also responsible for coloring and checking the syntax. The second component, the LLParserGenerator library, implements all transformations available for the end user. It tries to convert input grammar into LL form. The last element of the application is the generated parser. It checks the syntax and draws a syntax tree.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jarosław Beczek (FEIT/ICS) Jarosław Beczek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Interakcyjny generator parserów zstępujących
Supervisor
Andrzej Pająk (FEIT/ICS) Andrzej Pająk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Keywords in Polish
generator parserów, gramatyka LL(1), analizatory predykcyjne
Keywords in English
parser generator, LL(1) grammar, predictive parser
Abstract in Polish
Praca ta prezentuje realizację interakcyjnego generatora parserów zstępujących, wygodnego narzędzia, przy pomocy którego użytkownik będzie mógł przeprowadzić eksperymenty z gramatykami i parserarni zstępującymi dla nieskomplikowanych języków bezkontekstowych. Aplikacja składa się z trzech komponentu, wydzielonych ze względu na funkcje, które realizują. Pierwszym komponentem jest edytor składni gramatyk, zapisanych w notacji zbliżonej do EBNF. Odpowiada on za kolorowanie i wstępną analizę poprawności wpisanej gramatyki. Drugim jest biblioteka LbParserGenerator, która implementuje przekształcenia mające doprowadzIć gramatykę wejściową do postaci LL. Generuje ona także tablicę analizatora predykcyjnego. Ostatnim elementem jest kompozient wygencrośvanego anatizatora. Pozwala on sprawdzić poprawność składniową wpisanego tekstu oraz zobaczyć jego drzewo składniowe.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTee4c36c9b33f4736add722870fd750c8/
URN
urn:pw-repo:WUTee4c36c9b33f4736add722870fd750c8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page