Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza odazotowania spalin metodą selektywnej katalitycznej redukcji dla bloku energetycznego klasy 200MW opalanego węglem kamiennym

Aleksandra Anna Chełmińska

Abstract

-
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Aleksandra Anna Chełmińska (WMEiL) Aleksandra Anna Chełmińska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Promotor
Krzysztof Badyda (WMEiL/ITC) Krzysztof Badyda Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
, Energetyka (Power Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
97
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-3454
Recenzenci
Krzysztof Badyda (WMEiL/ITC) Krzysztof Badyda Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Wojciech Szwarc (WMEiL/ITC) Wojciech Szwarc Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
SCR, technologie ochrony środowiska, odazotowanie
Słowa kluczowe w języku angielskim
-
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest przedstawienie uwarunkowań oraz analizy techniczno-ekonomicznej konstrukcji instalacji selektywnego katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego klasy 200MW. We wprowadzeniu opisany został szkodliwy wpływ grupy tlenków azotu na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem tlenku azotu, dwutlenku azotu oraz podtlenku azotu. Przedstawione zostały również pierwsze kroki prawne powzięte w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska oraz stanowisko Polski wobec redukcji emisji NO¬x. Następnie opisano formowanie tlenków azotu w procesie spalania węgla w powietrzu oraz krótko scharakteryzowano metody ograniczenia ich emisji. Przeanalizowane zostały uwarunkowania prawne regulujące emisję tlenków azotu, zarówno te wynikające z prawa Unii Europejskiej, jak i Polskiego Prawa Ochrony Środowiska. Główna część pracy opiera się na analizie koncepcji odazotowania spalin metodą SCR na przykładzie rzeczywistego obiektu, bloków 1 i 2 Elektrowni Kozienice. Opisany został w/w obiekt, ze szczególnym naciskiem na budowę kotła. Przedstawione zostały zastosowane pierwotne metody odazotowania spalin. Następnie przedstawiono metodę selektywnego katalitycznego odazotowania spalin z uwzględnieniem problemów eksploatacyjnych. Opisano zabudowę instalacji SCR na Obiekcie oraz zmiany niezbędne do zabudowy. Następnie porównano nieoficjalne wyniki pomiarów instalacji z wartościami wymaganymi prawnie. Ostatecznie dokonano analizy ekonomiczno-technicznej zabudowy instalacji tego typu na blokach klasy 200MW. Przeanalizowano możliwość zaostrzenia standardów emisyjnych oraz wiążącą się z tym konieczność rozbudowy instalacji w przyszłości. Przedstawiona została również koncepcja jednoczesnej redukcji rtęci z gazów odlotowych przy zastosowaniu instalacji SCR i mokrego odsiarczania spalin. Na podstawie przeprowadzonych analiz uwarunkowań prawnych wnioskować można konieczność zabudowy instalacji SCR na blokach opalanych węglem kamiennym o mocy cieplnej większej niż 300MW. Analiza ekonomiczno-techniczna prowadzi do stwierdzenia, że stosowanie metody SCR jest korzystne. Wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne kompensuje niska awaryjność instalacji oraz wysoka redukcja emisji tlenków azotu. Ze względu na przyszłą możliwość rozbudowy, technologia SCR powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie spodziewane jest zaostrzenie standardów emisyjnych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Analiza odazotowania spalin metodą SCR dla bloku energetycznego klasy 200MW opalanego węglem kamiennym.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9374

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTedfdb2b03b1948f99cbba827fae3c1a3/
URN
urn:pw-repo:WUTedfdb2b03b1948f99cbba827fae3c1a3

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony