Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analogs of 4,5,6,7-tetrabromobenzimidazole containing the ethylamine substituent as CK2 casein kinase inhibitors

Filip Andrzej Stankiewicz

Abstract

This work contains a description of research on the development of the re action conditions aimed at the synthesis of 1-(2-aminoethyl)-4,5,6,7-tetrabromo-2-methyl-1H-benzimidazole - a potential casein kinase 2 inhibitor , which determines the suppression of apoptosis in cancer cells. The theoretical part presents a review of the literature concerning the biological activity of some benzimidazole derivatives, type and properties of protein kinases and CK2 casein kinase 2 with relationship tumor diseases as well as methods of its inhibition. Own research mainly concerns on the optimization of the 4,5,6,7-tetrabromo-2-methyl-1H-benzimidazole N-alkylation. The effect of the type of base used, alkylating agent and solvent as well as temperature conditions on the yield and rate of this reaction were investigated. The synthesis of the azide derivative using NaN3 and its reduction to the amine using the Staudinger reaction is also described. Mass spectrometry analysis confirmed the structure of all of these compounds.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Filip Andrzej Stankiewicz (FC) Filip Andrzej Stankiewicz,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Analogi 4,5,6,7-tetrabromobenzimidazolu zawierające podstawnik etyloaminowy jako inhibitory kinazy kazeinowej CK2
Supervisor
Maria Bretner (FC/CDSB) Maria Bretner,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ewa Mironiuk-Puchalska (FC/DOC) Ewa Mironiuk-Puchalska,, Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)Faculty of Chemistry (FC) Maria Bretner (FC/CDSB) Maria Bretner,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
kinaza kazeinowa 2 (CK2), inhibitory, 4,5,6,7 – tetrabromo-2-metylo-1H-benzimidazol, 2MeTBBI.
Keywords in English
CK2, protein kinase, inhibitors, 4,5,6,7-tetrabromo-2-methyl-1H-benzimidazole, 2MeTBBI.
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera opis badań dotyczących opracowania warunków reakcji mających na celu syntezę 1-(2-aminoetylo)-4,5,6,7-tetrabromo-2-metylo-1H-benzimidazolu – potencjalnego inhibitora kinazy kazeinowej CK2, która determinuje supresję apoptozy w komórkach nowotworowych. W części teoretycznej przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczący aktywności biologicznej przykładowych pochodnych benzimidazolu, podziału i właściwości kinaz białkowych oraz związku kinazy kazeinowej CK2 z chorobami nowotworowymi i sposobów jej inhibicji. Badania własne dotyczą głównie optymalizacji metody N-alkilowania 4,5,6,7-tetrabromo-2-metylo-1H-benzimidazolu. Zbadano wpływ jaki ma rodzaj i ilość użytej zasady oraz czynnika alkilującego, a także warunki temperaturowe na wydajność i szybkość tej reakcji. Opisano również syntezę pochodnej azydkowej przy użyciu NaN3 oraz jej redukcję do aminy z wykorzystaniem reakcji Staudingera. Analiza spektrometrii masowej potwierdziła strukturę wszystkich wymienionych związków.
File
  • File: 1
    praca_inż_-_Stankiewicz_Filip_-_278483.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29914

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTede5cec1114c44a3b5f90d489ea68bcc/
URN
urn:pw-repo:WUTede5cec1114c44a3b5f90d489ea68bcc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page