Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of application for tuning PID controller in PLC S7-1200

Wioletta Wiktorowicz

Abstract

In this thesis, application’s project for automatic PID controller tuning in PLC controller was described. The application enables plant’s identification, controller’s parameters’ calculating and control system verification using various performance indexes. Tuning is performed in stages. Application was written in Python programming language using PyCharm Community environment. Graphic interface design was made with Qt Designer and then converted to code in Python. As a part of work, model of a control system was also created in Matlab Simulink program and transferred to the Codesys simulation environment, with PLC Coder function in Matlab. The application was tested based on Simulink and Codesys environments, doing plant identification and its control, which let verify the thesis’ assumptions. After appropriate methods’ implementation in the application, their tests were performed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wioletta Wiktorowicz (FM) Wioletta Wiktorowicz,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt oprogramowania do wspomagania doboru nastaw regulatora PID w sterownikach PLC firmy Siemens z wykorzystaniem języka Python
Supervisor
Jakub Możaryn (FM/IACR) Jakub Możaryn,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jakub Możaryn (FM/IACR) Jakub Możaryn,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Damian Suski (FM/IACR) Damian Suski,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
PLC, regulator PID, Python, Simulink
Keywords in English
PLC, PID controller, Python, Simulink
Abstract in Polish
W pracy opisano projekt aplikacji do automatycznego doboru nastaw regulatora PID w sterownikach PLC. Aplikacja umożliwia identyfikację obiektu regulacji, obliczenie parametrów regulatora i weryfikację systemu sterowania z wykorzystaniem różnych wskaźników jakości. Dobór nastaw jest przeprowadzany etapowo. Aplikację napisano w języku Python przy użyciu środowiska PyCharm Community. Projekt graficzny wykonano przy użyciu programu QT Designer i przekonwertowano do postaci kodu w języku Python. W ramach pracy wykonano również model układu regulacji w programie Matlab Simulink i przeniesiono go do środowiska Codesys przy pomocy funkcji PLC Coder zawartej w oprogramowaniu Matlab. Aplikację przetestowano w oparciu o środowiska Simulink i Codesys, dokonując identyfikacji obiektu i jego sterowania, co pozwoliło zweryfikować założenia pracy Po zaimplementowaniu odpowiednich metod w aplikacji, wykonano ich testy.
File
  • File: 1
    AR_1st_278310.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33977

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTedaf608f4a5b4a48baec38340669df55/
URN
urn:pw-repo:WUTedaf608f4a5b4a48baec38340669df55

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page