Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

CFD Modeling in two-dimentional and three-dimentional space

Patryk Rutkowski

Abstract

Celem pracy było zbadanie poprawności i miarodajności wyników symulacji przepływów tworzywa przez modele o geometrii dwuwymiarowej (2D), w odniesieniu do symulacji przepływów przez modele o geometrii trójwymiarowej (3D). Przeprowadzone symulacje wykonano za pomocą systemu ANSYS Polyflow. Analiza opiera się na dwóch kanałach przepływu o różnej geometrii: kanale cylindrycznym oraz kanale głowicy wytłaczarskiej o kołowym przekroju części formującej. Jako pierwsze wykonano symulacje na modelach trójwymiarowych. Następne, na modelach 2D, wykonano po 4 na każdy z kanałów. Każda kolejna symulacja różniła się od poprzedniej jedną cechą, bądź parametrem. Zmieniano wartość masowego natężenia przepływu, typ zagadnienia przy definiowaniu problemu oraz zastosowano odmienne szkice modeli dla obu kanałów – modele planarne i osiowosymetryczne (przedstawiające połowę modeli planarnych). Następnie, ich wyniki oraz czas obliczeń numerycznych były porównywane do symulacji na modelu 3D. Na końcu sporządzono stosowne wnioski i podsumowanie analizy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Rutkowski (FPE) Patryk Rutkowski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Modelowanie CFD dwuwymiarowe i trójwymiarowe
Supervisor
Adrian Lewandowski (FPE/IoMP) Adrian Lewandowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Garbarski (FPE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Adrian Lewandowski (FPE/IoMP) Adrian Lewandowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
modelowanie, symulacja, przepływ, tworzywo sztuczne, ANSYS Polyflow, dwuwymiarowy, trójwymiarowy, wytłaczanie, CFD
File
  • File: 1
    258762-praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31151

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeda0d0a6f29048d2ab107250973ae000/
URN
urn:pw-repo:WUTeda0d0a6f29048d2ab107250973ae000

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page