Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Low-temperature central heating system design for a single-family house powered by a heat pump or condensing boiler

Martyna Izdebska

Abstract

The purpose of this work is to design the installation of underfloor heating low-temperature for an existing single-family residential building and a comparison of the investment costs of the installations for different types of installations heat sources: condensing boiler and heat pump. The building under consideration is located at 21 Plebańska Street in Radzików Wielki. The theoretical part includes issues concerning heating. underfloor heating, such as: heat transfer in the system, its construction and installation and the advantages and disadvantages that justify the design in the building under consideration that kind of installation. Moreover, two types of heat sources were compared: boiler Condensation and heat pumps. The method of transmission is described heat from each of the above heat sources; their construction, as well as the pros and cons. The requirements for boiler plants with a boiler are also presented. condensing oil and gas condensing boiler. In the practical part of the work, the analysis of the condition of the existing building was carried out. in the program, the M.O.C. auditor. General data concerning the building have been defined, The heat bridges and multi-layer partitions occurring in it. Then calculations of heat transfer coefficients for partitions were made multilayer system, heat demand for individual rooms and the heat load for the entire building. After obtaining results from the programme, the auditor of OZC started to perform the following tasks installation project in Audytor SET. The following diameters and types have been selected The following features are available: cable, mounting and fittings. The pump and valves were selected, as well as housing distributors.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Izdebska (FEE) Martyna Izdebska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania niskotemperaturowego w domu jednorodzinnym zasilany pompą ciepła lub kotłem kondensacyjnym
Supervisor
Olgierd Niemyjski (FEE/DHV) Olgierd Niemyjski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Grzegorz Narowski (FEE/DHV) Piotr Grzegorz Narowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Olgierd Niemyjski (FEE/DHV) Olgierd Niemyjski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
ogrzewanie podłogowe, kocioł kondensacyjny, pompa ciepła, kotłownia, komfort cieplny
Keywords in English
underfloor heating, condensing boiler, heat pump, boiler room, thermal comfort
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie instalacji ogrzewania podłogowego niskotemperaturowego dla istniejącego budynku jednorodzinnego mieszkalnego oraz porównanie kosztów inwestycyjnych instalacji w przypadku różnych rodzajów źródeł ciepła: kotła kondensacyjnego oraz pompy ciepła. Rozpatrywany budynek zlokalizowany jest przy ulicy Plebańskiej 21 w Radzikowie Wielkim. W części teoretycznej zostały zawarte zagadnienia dotyczące ogrzewania podłogowego takie jak: sposób przekazywania ciepła w instalacji, jej budowa i montaż oraz zalety i wady, które uzasadniają zaprojektowanie w analizowanym budynku takiego rodzaju instalacji. Ponadto wykonano porównanie dwóch rodzajów źródeł ciepła: kotła kondensacyjnego oraz pompy ciepła. Przedstawiony został sposób przekazywania ciepła w przypadku wykorzystania każdego z powyższych źródeł ciepła; ich budowa, a także wady i zalety. Przedstawiono także wymagania dotyczące kotłowni z kotłem kondensacyjnym olejowym oraz kotłem kondensacyjnym gazowym. W części praktycznej pracy wykonano analizę stanu istniejącego budynku w programie audytor OZC. Zostały zdefiniowane dane ogólne dotyczące budynku, występujące w nim mostki ciepła oraz przegrody wielowarstwowe. Następnie wykonane zostały obliczenia współczynników przenikania ciepła dla przegród wielowarstwowych, zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń oraz obciążenie cieplne dla całego budynku. Po uzyskaniu wyników z programu audytor OZC przystąpiono do wykonania projektu instalacji w programie Audytor SET. Dobrane zostały średnice oraz rodzaje przewodów, sposób ich mocowania, a także armatura. Dobrano pompę, zawory, a także rozdzielacze mieszkaniowe.
File
  • File: 1
    277751_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32724

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTed8e11a754d14124a06a5aa3550aef4b/
URN
urn:pw-repo:WUTed8e11a754d14124a06a5aa3550aef4b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page