Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rehabilitation and recreation facility located next to the Świder river bank in Józefów

Hubert Uzarski

Abstract

Józefów, a part of Warsaw’s Metropolitan area and 15 kilometers away from its center, is located at the meeting point of Świder and Vistula rivers. Approximately 29% of the city’s area is taken up by the forests. The Świder lagoon serves as a shelter for many animal and plant species that contribute to the high nature value of the region. However, the city is currently undergoing a rapid process of urbanization. A lot of forest and green areas are gated, often deprived of most trees in order to create space for single- family housing. On the other hand, most public recreation buildings are located mainly in a densely congested urban area. The existing municipal swimming pool, sports halls and playgrounds are hardly connected and incorporated in the city’s rich nature. The subject of the project is a facility for both rehabilitation and relaxation. Building is designed to shift the current focus of the area and make the visitors pay attention to the value of the natural environment of the city. The plot is located near the border of the Świder Nature Reserve, in 175 meters distance from the river bank. For that reason, the facility will be able to become a stop on the tourist trail. The location of the plot of allows access to the building, both by local roads, as well as by walking and cycling trails along the Świder river. The form of the object has been shaped in a way that allows maintaining a strong connection with the forest, while respecting the surrounding nature. The building, which is directly facing the river, consists of ten rectangular cuboids, each shifted down accordingly, designed in a manner that does not interfere with the existing forest area. The inside of the building consists of many recreational facilities, such as hydromassage pools with a wide range of activities available, hydromassage bathtubs, dry and steam saunas, as well as massage rooms. The entrance area is connected to the reception, cloakroom and a cafe, while providing access to numerous terraces facing the forest. The basic structure for communication on the plot of land, which has irregular surface is a wooden platform, constructed above the ground level, designed especially for people with disabilities. The platform covers the distance between the parking lot and the main entrance of the facility. It also surrounds a graduation tower located in front of the building. The designed building refers to the "Świdermajer" style typical for Józefów, but not in a direct manner. The wooden facade, the graduation tower’s ornaments, as well as the connection of the building with its surrounding nature, are the result of analyzes of the existing villas in this style, to which Józefów owes its unique atmosphere and suits the tradition of the town as a summer resort, cultivated since 1914.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Uzarski (FA) Hubert Uzarski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Projekt obiektu służącego rehabilitacji i wypoczynkowi zlokalizowanego nad brzegiem rzeki Świder w Józefowie
Supervisor
Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1849/L
Reviewers
Jakub Wacławek (FA/DDTA) Jakub Wacławek,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA) Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
hydroterapia, rekreacja, basen, SPA, tężnia, natura, las
Keywords in English
hydrotherapy, swimming pool, SPA, wellness, graduation tower, nature, forest
Abstract in Polish
Podwarszawski Józefów położony jest przy ujściu rzeki Świder do Wisły. Obszary leśne stanowią w przybliżeniu 29% powierzchni miasta[1]. Otulina Świdra jest schronieniem dla wielu gatunków zwierząt i roślin o wysokich walorach przyrodniczych. Miasto przechodzi jednocześnie silny proces urbanizacji i zagęszczania zabudowy. Lasy i tereny zalesione są grodzone, często pozbawiane większości drzew na rzecz zabudowy jednorodzinnej. Natomiast budynki publiczne, służące rekreacji, znajdują się głównie na obszarze gęsto zabudowanym. Istniejący basen miejski, hale sportowe i place zabaw nie mają żadnego powiązania z bujną przyrodą nadświdrzańską. Projektowany obiekt, który ma służyć rehabilitacji i wypoczynkowi, ma zwrócić uwagę na wysoką wartość środowiska przyrodniczego w mieście. Działka inwestycyjna zlokalizowana jest przy granicy z Rezerwatem Przyrody Świder w odległości 175 metrów od brzegu rzeki. Lokalizacja działki umożliwia dostęp do budynku, zarówno drogami lokalnymi, jak i ciągami pieszo - rowerowymi, od strony rzeki Świder. Obiekt stanie się przystankiem na szlaku turystycznym. Przy brzegu rzeki zaplanowano plażę miejską. Forma obiektu została ukształtowana w sposób pozwalający na utrzymanie silnego powiązania z lasem, przy jednoczesnym szacunku do otaczającej natury. Budynek składa się z dziesięciu, przesuniętych względem siebie prostopadłościanów skierowanych w stronę rzeki, w taki sposób aby nie ingerować w obszar lasu. W obiekcie służącym rekreacji i hyd-roterapii znajdują się: baseny z hydromasażem o szerokim zakresie działania, wanny do hydromasażu, sauny sucha i parowa oraz gabinety do masażu. Strefa wejściowa połączona jest z recepcją, szatnią i kawiarnią, zapewniając jednocześnie dostęp do tarasów od strony lasu. Podstawową strukturą służącą komunikacji na działce, o nieregularnej powierzchni, jest drewniana platforma, skonstruowana powyżej poziomu terenu, zaprojektowana z uwagi na osoby niepełnosprawne. Zastosowanie jednego poziomu w całym obiekcie pozwala na swobodne poruszenie się wszystkim użytkownikom. Platforma prowadzi od parkingu do wejścia głównego obiektu. Otacza również, zlokalizowaną przed budynkiem, tężnię solankową. Inwestycja tężni została wpisana do budżetu miasta. Jednak proponowane miejsce lokalizacji tego leczniczego „filtra powietrza” zostało wskazane przez władze miasta w obszarze gęsto zabudowanym. Dlatego proponuję ten obiekt na opracowywanej działce. Budynek z funkcją rehabilitacyjną i wypoczynkową nawiązuje do charakterystycznego dla Józefowa stylu „Świdermajer”, lecz nie w sposób bezpośredni. Drewniana elewacja, przetworzony ornament tężni oraz układ pomieszczeń, a także więź budynku z otoczeniem, jest wynikiem analiz willi w tym stylu. To dzięki nim Józefów zawdzięcza niezwykłą atmosferę, a także sprzyja wypoczynkowi, zgodnie z tradycją miasta letniskowego, kultywowaną od 1914 roku.
File
  • File: 1
    275745_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33031

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTed7ae43bac9c40039951b41bb8618829/
URN
urn:pw-repo:WUTed7ae43bac9c40039951b41bb8618829

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page