Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

TECHNOLOGICAL PROJECT OF MOTOR VEHICLE DIAGNOSTIC STATION WITH CARS SERVICE AND REPAIRS WORKSHOP

Maciej Chodań

Abstract

The main goal of this thesis was to create and design a complex object, which is a technological project of motor vehicle diagnostic station with a cars service and repairs workshop. In the first chapter there was made an analysis of acts valid only for motor vehicle diagnostic station. These acts consist information regarding the vehicle examination, validity of the vehicle examination, diagnostics requirements, the place, where people can perform the vehicle examination and finally ownership requirements. The second chapter consists the information about the process of vehicle technical examination. It shows the whole process and present all the requirements, that a vehicle should meet in order to receive a positive result. The third chapter explains the needs to build a complex object. It present examples of such projects with a number of advantages and disadvantages. In the fourth chapter the author shows the process of maintaining and repairing various parts of the vehicle, such as: engine, fuel system, brake system, suspension and exhaust system. The fifth chapter presents the information of technological equipment being used in the complex object, which varies for the workshop and vehicle diagnostic station. The sixth chapter consist the information about the technological calculation, which are crucial for the correct design of the object. It varies for the workshop and vehicle diagnostic station. In the seventh chapter the author present the final project of the complex object, which contains the information about the whole technological plan of the object and its location. Chapter eighth is the summary and the conclusions. Chapters nine and tenth consist the information of used literature and attachments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Chodań (FT) Maciej Chodań,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
PROJEKT TECHNOLOGICZNY OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW Z WARSZTATEM OBSŁUGOWO-NAPRAWCZYM DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Supervisor
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Witold Luty (FT/DVMO) Witold Luty,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Stacja Kontroli Pojazdów, SKP, OSKP, warsztat obsługo-naprawczy, samochody osobowe, połączenie.
Keywords in English
Motor vehicle diagnostic station, basic motor vehicle diagnostic station, expanded motor vehicle diagnostic station, cars service and repairs workshop, combination.
Abstract in Polish
Celem poniższej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie kompleksowego obiektu stanowiącego połączenie OSKP wraz z warsztatem obsługowo-naprawczym samochodów osobowych. W pierwszym rozdziale pracy dokonano analizy aktów prawnych obowiązujących dla OSKP. Znajdują się tam informację dotyczące rodzajów badań technicznych, terminu ważności badania technicznego, wymagań dotyczących diagnostów, miejsca przeprowadzania badania technicznego oraz warunków posiadania stacji kontroli pojazdów. W drugim rozdziale pracy został opisany proces technologiczny badania technicznego. Rozdział zawiera informację o sposobie przeprowadzania badania technicznego pojazdów oraz kryteriów, jakie musi spełnić dany pojazd w celu uzyskania pozytywnego wyniku. Rozdział trzeci to wyjaśnienie potrzeb budowy kompleksowego obiektu. Przedstawia przykłady, zalety oraz wady projektowanego obiektu. W rozdziale czwartym przedstawiono proces obsług oraz napraw wykonywanych w projektowanym obiekcie. Dotyczą one: silnika samochodowego, układu wydechowego, układu hamulcowego, układu jezdnego, układu zasilania silników samochodowych. Rozdział piąty obejmuje informacje o użytym wyposażeniu technologicznym. Jest ono osobne dla OSKP i warsztatu obsługowo-naprawczego. W rozdziale szóstym przedstawione zostały obliczenia technologiczne, niezbędne do poprawnego zaprojektowania kompleksowego obiektu. Obejmują one osobno OSKP, warsztat obsługowo-naprawczy oraz teren działki, na której znajduje się obiekt. W rozdziale siódmym został zaprezentowanym ostateczny projekt kompleksowego obiektu. Ponadto został omówiony plan obiektu wraz z kryteriami wyboru jego lokalizacji, Rozdział ósmy to podsumowanie oraz informacje o tym, co dany projekt wniósł nowego. Rozdziały dziewiąty i dziesiąty to informacje, o użytej literaturze oraz załącznikach.
File
  • File: 1
    Maciej_Chodań_Praca_Dyplomowa_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14415

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTed566409397940f0b68c406581708e23/
URN
urn:pw-repo:WUTed566409397940f0b68c406581708e23

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page