Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

IT system of the country's protection against extreme hazards as tool of informing the population of threats

Izabela Anna Paziewska

Abstract

Work about IT system of the Country’s Protection Against Extreme Hazards as tool of informing the population of threats provides a general description of the innovative system. Shows the main objectives of the project, carrying out the project and the recipient. The work describes the products system ISOK and tools informing the population. Also shows how the system works and the benefits associated with its activity.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Izabela Anna Paziewska (FASS) Izabela Anna Paziewska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Informatyczny System Osłony Kraju jako narzędzie informowania ludności o zagrożeniach
Supervisor
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bezpieczeństwo ludności, ryzyko powodziowe, informowanie ludności, powódź, osłona kraju , mapa zagrożenia powodziowego, mapa ryzyka powodziowego,
Keywords in English
the safety of the population, flood risks, information to the public, the flood, the country map flood risks, flood risk map,
Abstract in Polish
Praca pt.: Informatyczny System Osłony Kraju jako narzędzie informowania ludności o zagrożeniach, zawiera w sobie ogólny opis innowacyjnego systemu. Przedstawione zostały główne cele projektu, podmioty wykonujące projekt oraz jego odbiorcy. W pracy opisane zostały również produkty systemu ISOK i narzędzia informujące ludność. Przedstawiono również sposób działania systemu oraz korzyści związane z jego działaniem.
File
  • File: 1
    Izabela Paziewska-praca lic 263703.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13285

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTed2fc9bbc121457a8717b5f2ad705b9b/
URN
urn:pw-repo:WUTed2fc9bbc121457a8717b5f2ad705b9b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page