Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza pracy stacji uzdatniania wody w Gostyninie

Adrian Keplin

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Keplin Adrian Keplin,, Undefined Affiliation
Supervisor
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
analiza, stacja uzdatniania wody
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza funkcjonowania urządzeń stacji uzdatniania wody. W pierwszej części pracy zawarte jest studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza dotycząca pracy stacji uzdatniania wody w Gostyninie.
File
  • File: 1
    Adrian Keplin.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTed0aea4957054cc0b10e6f846daf8bb6/
URN
urn:pw-repo:WUTed0aea4957054cc0b10e6f846daf8bb6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page