Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study the impact of synthesized CSH gel on the properties of cement products

Alicja Olszewska

Abstract

In modern construction industry using admixtures provides a wide range of opportuni-ties in modification cement products in order to obtain products having improved properties. The current question is the ability to modify the use of nanomaterials. For this reason the aim of this work was to study the impact of the admixture of calcium silicate hydrate (CSH phase), obtained from the nanosilica on the properties of cement products. The study com-pared the effect of synthesized phases of CSH and silica to consistency, setting time and the strength of mortars and concretes. Positive effect of the tested admixtures for concrete resistance against chloride corrosion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Alicja Olszewska (FCEMP) Alicja Olszewska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie wpływu syntezowanego żelu CSH na właściwości wyrobów cementowych
Supervisor
Galyna Kotsay (FCEMP/ICEn) Galyna Kotsay,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Galyna Kotsay (FCEMP/ICEn) Galyna Kotsay,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
żel CSH, nanokrzemionka, wyroby cementowe, korozja chlorkowa
Keywords in English
CSH gel, nanosilica, cement products, chloride corrosion
Abstract in Polish
W nowoczesnym budownictwie zastosowanie domieszek daje wiele możliwości w modyfikacji materiałów cementowych, w celu otrzymywania wyrobów o ulepszonych właściwościach. Aktualnym pytaniem pozostaje możliwość modyfikacji z wykorzystaniem nanomateriałów. Z tego powodu celem pracy było badanie wpływu domieszki uwodnionego krzemianu wapnia (fazy CSH), otrzymanego z nanokrzemionki strąceniowej, na właściwości wyrobów cementowych. W pracy porównano wpływ syntezowanej fazy CSH i krzemionki strąceniowej na konsystencję, czas wiązania oraz na wytrzymałość zapraw i betonów. Stwierdzono korzystny wpływ badanych domieszek na odporność betonu przed korozją chlorkową.
File
  • File: 1
    253752_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11550

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTecd68e4e9d1f4070afcfb57d442bc93a/
URN
urn:pw-repo:WUTecd68e4e9d1f4070afcfb57d442bc93a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page